• Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-4.jpg

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej
zaprasza uczniów z terenu gminy Łęczna i powiatu łęczyńskiego
do udziału XXXV edycji Turnieju wiedzy o Łęcznej.

 

REGULAMIN XXXV Turnieju wiedzy o Łęcznej

I. INFORMACJE OGÓLNE

a) Organizatorem turnieju jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej z siedzibą
w Łęcznej przy ul. Tysiąclecia 10.

b) Uczestnikami turnieju są uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z terenu gminy Łęczna i powiatu łęczyńskiego.

 c) Turniej przebiega w dwóch etapach: eliminacje oraz finał.

 d) Turniej odbywa się w dwóch kategoriach:
- uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI)
- uczniowie szkół podstawowych (klasy VII) i ponadpodstawowych.

e) Na poszczególnych etapach turnieju uczniowie rozwiązują test konkursowy przygotowany przez organizatora konkursu.

 f) Zakres tematyczny turnieju zostanie podany na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej do dnia 26 stycznia 2018 r. (www.towarzystwoleczna.pl).

II. ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU

a) Zgłoszenie do turnieju odbywa się poprzez przesłanie przez nauczyciela/opiekuna listy uczniów wraz z podaniem informacji o nazwie szkoły i klasy na adres poczty elektronicznej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 b) Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 marca 2018 r.

 c) Do dnia 5 marca 2018 r. na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej zostanie umieszczona lista uczniów zakwalifikowanych do udziału
w eliminacjach konkursu.

III. PRZEBIEG TURNIEJU

a) Uczniowie zakwalifikowani do konkursu uczestniczą w eliminacjach, które są pierwszym etapem turnieju.

 b) Eliminacje XXXV Turnieju Wiedzy o Łęcznej odbędą się 15 marca 2018 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej,  ul. Jaśminowa 6.

 c) Wyniki eliminacji konkursu zostaną podane na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej do dnia 22 marca 2018 r. wraz z podaniem listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w finale.

 d) W każdej kategorii wiekowej zostanie zakwalifikowanych 10 uczniów do finału.

 e) W przypadku uzyskania w eliminacjach przez uczestników konkursu  równej liczby punktów organizator może zmienić liczbę finalistów.

 f) Finał XXXV Turnieju Wiedzy o Łęcznej odbędzie się 5 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00
w sali Rady Miejskiej w Łęcznej, pl. Kościuszki 22.

 g) Wyniki finału zostaną podane na stronie  internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej do dnia 12 kwietnia 2018 r.

IV. NAGRODY

a) Zwycięzcy turnieju otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

 b) Pozostali uczestnicy finału otrzymają upominki i dyplomy za udział w turnieju.

 c) Wręczenie nagród nastąpi na sesji Rady Miejskiej Łęcznej w kwietniu lub maju 2018 r.
w sali Rady Miejskiej w Łęcznej, pl. Kościuszki 22. Dokładny termin zostanie podany na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu.

 b) Ewentualne pytania dotyczące przebiegu konkursu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub telefonicznie do Pawła Brodzisza – 888823327.

 

 

ZAGADNIENIA do XXXV Turnieju wiedzy o Łęcznej

- lokacja miasta Łęczna, właściciele, znaki miasta,
- łęczyńskie jarmarki,
- łęczyńskie zabytki,
- przełomowe wydarzenia w historii miasta (w tym daty),
- życie kulturalne w Łęcznej w XIX w.,
- organizacje i instytucje społeczne, które działały i/lub nadal funkcjonują w mieście,
- ulice, pomniki  i budynki miejskie z uwzględnieniem umiejętności ich rozpoznania, w tym już nieistniejące,
- znajomość wydawnictw poświęconych naszemu miastu (tytuł, autor, rok wydania),
- informacje dotyczące samorządności gminy Łęczna i powiatu łęczyńskiego (w tym organy uchwałodawcze i wykonawcze, struktura organizacyjna),
- informacje o bieżących wydarzeniach i osobach związanych z naszym miastem,
- lokalni patroni naszych ulic,
- Kalendarium – źródło: www.towarzystwoleczna.pl

Zalecana bibliografia:

- Merkuriusz Łęczyński - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej
(nr 1 - 1985, nr 2 - 1987, nr 4 – 1989, nr 5 - 1990, nr 6 - 1993, nr 10 - 1997,  nr 12 - 1999,
nr 25 – 2012, nr 26 - 2013, nr 27 – 2014, nr 28 – 2015, nr 29 – 2016, nr 30 – 2017)


- Pamięć miejsc (tom I - IV) i (tom V)
Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej


- Łęczna. Studia z dziejów miasta (1989 r.), red. E. Horoch, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, wybrane artykuły:
● Ryszard Szczygieł – Powstanie miasta Łęcznej i jego rozwój do końca XVI w. (str. 31-53) 
● Stanisław Wiśniewski – Łęczna w okresie powstań narodowych (str. 117-142)

- Monika Bogusz, Miasto Łęczna w czasach Królestwa Polskiego (1815-1866), Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej (2014), wybrane rozdziały:
Życie kulturalne (str. 301-317)

- Studia z dziejów Łęcznej, Centrum Kultury w Łęcznej (2017), wybrane artykuły:
● Dariusz Kupisz – Życie gospodarcze Łęcznej w XVII i XVIII w. (str. 215-236)  

Bibliografia w formacie pdf  jest dostępna na naszej stronie internetowej www.towarzystwoleczna.pl
w zakładkach: Merkuriusz Łęczyński  i Publikacje o Łęcznej

 

 

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone