• Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-9.jpg

30 kwietnia 1647 r. z inicjatywy ówczesnego dziedzica Łęcznej Adama Noskowskiego, podkomorzego lubelskiego, król Władysław IV zezwolił na trzy nowe jarmarki zaczynające się na św. Marię Magdalenę (23 lipca), św Zygmunta (1maja) i św. Marcina (11 listopada).
3 kwietnia 1794 r. - bunt żołnierzy oddziałów dywizji wielkopolskiej stacjonujących w Łęcznej - początek insurekcji kościuszkowskiej na Lubelszczyźnie.
Kwiecień 1618 r. - rozpoczęcie budowy nowego kościoła p. w. św. Marii Magdaleny - położenie kamienia węgielnego przez biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego.

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone