• Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-2.jpg

O Towarzystwie

Zarząd od 2023

Prezes - Eugeniusz Misiewicz

Wiceprezes - Paweł Brodzisz

Wiceprezes - Wojciech Krzysiak

Skarbnik - Jan Skibiński

Sekretarz -  Piotr Wiśniewski

Członek - Witold Walatek

Członek - Rafał Winiarski

 

 

Zarząd w latach 2019-2023

Prezes - Eugeniusz Misiewicz

Wiceprezes - Paweł Brodzisz

Wiceprezes - Wojciech Krzysiak

Skarbnik - Jan Skibiński

Sekretarz -  Piotr Wiśniewski

Członek - Andrzej Mulsson

Członek - Adam Świeca (zm. 3.01.2022 r.)

Członek - Rafał Winiarski

 

 

Zarząd w latach 2015-2019

Prezes: Eugeniusz Misiewicz

Wiceprezes: Paweł Brodzisz

Wiceprezes: Paweł Wójcicki

Skarbnik: Jan Skibiński

Sekretarz: Rafał Winiarski

Członek: Andrzej Mulsson

Członek: Adam Świeca

 

Zarząd w latach 2011-2015

Prezes: Eugeniusz Misiewicz

Wiceprezes: Paweł Brodzisz

Wiceprezes: Jadwiga Ćwirko

Skarbnik: Jan Skibiński

Sekretarz: Danuta Binkiewicz-Kołodziej

Członek: Małgorzata Kosiarska

Członek: Monika Mazurkiewicz

 

Zarząd w latach 2009-2011

Prezes: Anetta Chrzanowska
Wiceprezes: Wacław Perzyński
Wiceprezes: Maria Zuzańska
Skarbnik: Jan Skibiński
Sekretarz: Danuta Binkiewicz-Kołodziej
Członek Zarządu: Mariusz Łagodziński
Członek Zarządu: Jadwiga Ćwirko
Członek Zarządu: Adam Tarka
Członek Zarządu: Teodor Kosiarski
Członek Prezydium: Robert Jop

 

Zarząd w latach 2007-2009

Prezes: Anetta Chrzanowska
Wiceprezes: Wacław Perzyński
Wiceprezes: Eugeniusz Misiewicz
Sekretarz: Sławomir Winiarski
Skarbnik: Jan Skibiński
Członek Zarządu: Piotr Winiarski
Członek Zarządu: Danuta Binkiewicz-Kołodziej
Członek Zarządu: Mariusz Łagodziński
Członek Zarządu: Jadwiga Ćwirko
Członek Zarządu: Maria Zuzańska
Członek Zarządu: Adam Tarka
Członek Zarządu: Teodor Kosiarski
Członek Prezydium: Robert Jop

 

Zarząd w latach 2006-2007

Prezes: Piotr Winiarski
Wiceprezes: Jerzy Tkaczyk
Wiceprezes: Eugeniusz Misiewicz
Sekretarz: Anetta Chrzanowska
Skarbnik: Katarzyna Wołos
Członek Zarządu: Anna Ośko
Członek: Elżbieta Blicharska
Członek: Wacław Perzyński

 

Zarząd w latach 2004-2006

Prezes: Piotr Winiarski
Wiceprezes: Jerzy Tkaczyk
Wiceprezes: Eugeniusz Misiewicz
Sekretarz: Anetta Chrzanowska
Skarbnik: Anna Ośko
Członek: Elżbieta Blicharska
Członek: Wacław Perzyński

 

Zarząd w latach 2001-2004

Prezes: Piotr Winiarski
Wiceprezes: Jerzy Tkaczyk
Wiceprezes: Eugeniusz Misiewicz
Sekretarz: Jadwiga Marczewska
Skarbnik: Elżbieta Blicharska
Członek: Danuta Binkiewicz
Członek: Danuta Czubacka
Członek: Andrzej Grzesiuk
Członek: Jerzy Blicharski
Członek: Wacław Perzyński
Członek: Agnieszka Tkaczyk
Członek: Anna Ośko

 

----------------------------

 

Zarząd w 1984 r.(dane niepełne)

Prezes: Ewa Leśniewska
Sekretarz: Eugeniusz Misiewicz

 

Lata 1981-83 to okres stagnacji w działalności Towarzystwa

----------------------------

 

Zarząd od 1977 r.

Prezes: Stefania Pawlak
Wiceprezes: Ryszard Topolski
Wiceprezes: Augustyn Siegieda
Sekretarz: Henryk Kowalski
Skarbnik: Elżbieta Teresa Ciężka
Członek Zarządu: Ignacy Olech
Członek Zarządu: Jakub Kostrzewski
Członek Zarządu: Czesława Bziuk
Członek Zarządu: Jan Wasilewicz

 

 

 

Zarząd od 1975 r. do 1977 r.

Prezes: Stefania Pawlak
Wiceprezes: Ryszard Topolski
Wiceprezes: Henryk Kowalski
Sekretarz: Ewa Miszczak
Skarbnik: Klementyna Zakrzewska
Członek: Ignacy Olech
Członek: Józef Krupiński
Członek: Maria Bartosik
Członek: Antoni Kotliński

 

Inicjatywa utworzenia Towarzystwa wypłynęła od Stefanii Pawlak, emerytowanej kierowniczki szkoły podstawowej w Łęcznej. W lutym 1975 r. na zebraniu założycielskim przyjęto statut, program działania i wybrano władze Towarzystwa. Stefania Pawlak została pierwszym jego prezesem.
Zgodnie ze statutem głównym celem działalności było... „pogłębianie w społeczeństwie umiłowania miasta i jego okolic przez gromadzenie i szerzenie wiedzy o istniejących tu dawnych tradycjach, zwyczajach, historii..." oraz aktywizowanie tegoż społeczeństwa do udziału w życiu społecznym i kulturalnym miasta.
Wyznaczone cele starano się osiągnąć poprzez organizację spotkań - w czasie których propagowano wiedzę o przeszłości miasta, wystaw - prezentujących dorobek miejscowych twórców, konkursów - na najpiękniejszy ogródek i posesję.
Należy podkreślić, że działania Towarzystwa podejmowane w tym okresie skupiały się wokół osoby Stefanii Pawlak - głównego inicjatora i realizatora większości poczynań TPZŁ.
Liczba członków Towarzystwa po ośmiu latach działalności wynosiła 64.
W 1981 r. Stefania Pawlak rezygnuje z funkcji prezesa Towarzystwa gdyż na stałe wyjeżdża z Łęcznej. W tymże roku Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze wyłania nowy Zarząd, a Stefanii Pawlak nadaje tytuł Honorowego Prezesa Towarzystwa.
Niestety, lata 1981-83 to okres stagnacji w działalności Towarzystwa.
Wznowienie jego działalności, niemal po trzyletniej przerwie nastąpiło z inicjatywy pracowników Osiedlowego Domu Kultury SM - Czesława Bresia i Eugeniusza Misiewicza. Ich kilkumiesięczne starania, wsparte przez sekretarza Rady Wojewódzkiej Towarzystw Regionalnych Kazimierza Spaleńca doprowadziły do reaktywowania w lutym 1984 r. działalności Towarzystwa.
Nowe władze towarzystwa w składzie: Ewa Leśniewska - prezes, Wacław Perzyński - vice prezes, Bogumiła Jaworowska - vice prezes, Eugeniusz Misiewicz - sekretarz, Eugenia Węcławek - skarbnik oraz członkowie Zarządu: Maria Tkaczyk, Adam Zaborski, Leszek Dybczak, Czesław Breś, Zygfryd Jóźwiak, Amalia Kaus, Lech Niespodziewański, opracowały nowy ambitny program i podjęły działania mające wzmocnić towarzystwo.
W swoich działaniach nowy zarząd miał wsparcie w Osiedlowym Domu Kultury SM w którym Towarzystwo znalazło siedzibę (lata 1984-91), a w latach późniejszych (1991-98), w Muzeum Regionalnym, które było jego siedzibą. Staraniem Zarządu Towarzystwa w dawnej „harcówce” przy ul. Tysiąclecia 10 znajduje się obecnie siedziba Towarzystwa.
Proces integracji miejscowego społeczeństwa pozostał nadal celem nadrzędnym i realizowaliśmy go poprzez upowszechnienie wiedzy o przeszłości Ziemi Łęczyńskiej konkursy wiedzy, wystawy, działalność wydawniczą.
Dokumentowaliśmy przemiany zachodzące w mieście, gromadziliśmy zbiory fotograficzne i podejmowaliśmy działania w zakresie ochrony zabytków i środowiska, nawiązaliśmy współprace z Instytutem historii UMCS, Wojewódzką Radą Towarzystw Regionalnych.
Nie sposób wymienić wszystkich inicjatyw podejmowanych przez Towarzystwo ale z ciekawszych warto przypomnieć:
- cykl wykładów naukowców z UMCS na temat historii miasta,
- sesję naukową poświęconą dziejom Łęcznej zorganizowaną w 1984 r.,
- wydanie w formie książkowej publikacji „Łęczna. Studia z dziejów miasta",
- zorganizowanie w 1984 r. wspólnie z ODK i Woj. Towarzystwem Sztuk Pięknych w Lublinie pleneru malarsko-fotograficznego o Łęcznej i LZW,
- wydanie w. 1985 r. pierwszego Merkuriusza Łęczyńskiego - wówczas jednodniówki, a z czasem rocznika historyczno-kulturalnego,
- organizację corocznego turnieju wiedzy o Łęcznej,
- wydanie „Źródeł do dziejów miasta", bibliofilskiej publikacji w estetycznej szacie graficznej,
- sprowadzenie do Łęcznej, celem upowszechnienia ponad 2 tys. egzemplarzy pierwszej książki o Łęcznej, autorstwa Wojciecha Wieczorka „Szkice z prowincji",
- na okoliczność 35-lecia działalności Towarzystwa w 2010 r.  zorganizowano konferencję naukową nt. dziejów łęczyńskiej parafii i wydało publikację „Studia z dziejów parafii pw. św. Marii Magdaleny” pod redakcją Roberta Jopa,
-w sierpniu 2011 r. została uruchomiona strona internetowa Towarzystwa z adresem: www.towarzystwoleczna.pl  na której poza ogólnymi informacjami dotyczącymi naszego Towarzystwa i jego działalności, można znaleźć wszystkie wydania Merkuriuszy (w wersji PDF),
- w 2012 r. w ramach realizacji zadania publicznego Towarzystwo wydało puzzle (w wersji 60 i 240 elementowej) przedstawiające Rynek I w Łęcznej z lat 30. XX wieku., 
- w latach 2012-2014 wydano historyczne kalendarze z archiwalnymi fotografiami na lata 2013 (wraz z kalendarium wydarzeń), 2014 i 2015 (okolicznościowy kalendarz z okazji 40-lecia TPZŁ).
- w roku 2014 wydano książkę dr Moniki Bogusz pt. "Miasto Łęczna w czasach Królestwa Polskiego (1815-1866)".
- kontynuowana jest akcja zbierania eksponatów do Izby Regionalnej przy ul. Tysiąclecia 10, prowadzonej przez długoletniego regionalistę Wacława Perzyńskiego. 
Organizowaliśmy wystawy fotograficzne m.in. „Zabytki Łęcznej" (1986 r.), "Łęczyńskie krzoki" (1990 r.), „Od prahistorii do czasów najnowszych" (1992 r.), „Nadwieprzański Park Krajobrazowy w czterech porach roku" (1999 r.), kiermasze sztuki ludowej i wydawnictw Towarzystwa.
Gromadziliśmy dokumenty o wartości historycznej, fotografie, grafiki, akwarele i obrazy olejne przed-stawiające Łęczną wczoraj i dziś.
Jednym z przedsięwzięć Towarzystwa było odsłonięcie w 1999 r. na cmentarzu parafialnym w Łęcznej pomnika powstańców styczniowych oraz płyty nagrobnej poświęconej kapitanowi K. Wałoszczukowi. Staraniem  Zarządu Towarzystwa przy ul. Tysiąclecia wzniesiono pomnik założyciela miasta - Jana Tęczyńskiego, autorstwa łęczyńskiego artysty Stanisława Winiarskiego.  Po trzech kadencjach, w których pracami Zarządu Towarzystwa kierowała Ewa Leśniewska, od 1998 r. funkcję prezesa pełnił Piotr Winiarski. Po nim funkcję tę przez jedną kadencję pełniła Anetta Chrzanowska, a od roku 2011 prezesem Towarzystwa jest Eugeniusz Misiewicz.
Zaprezentowana działalność byłaby niemożliwa bez zaangażowania członków Towarzystwa, wsparcia instytucji i palcówek kultury, życzliwości władz samorządowych miasta i powiatu, samorządu województwa, Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie.
Dziękujemy także wszystkim innym, którzy w jakikolwiek sposób byli nam pomocni i którym bliskie jest dobro naszej „Małej Ojczyzny".

 

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone