• Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-9.jpg

Aktualności

 

         Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej informuje, że 22 czerwca 2023 r. (czwartek)
o godz. 18.00 (lub o 18.30 w drugim terminie, w przypadku braku kworum)
w CK-Osiedlowym Domu Kultury w Łęcznej ul. Górnicza 12, odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze TPZŁ.

 

Porządek obrad:

 

1.        Stwierdzenie ważności Zgromadzenia.

2.        Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.

3.        Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa w 2022 r.

4.        Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

5.        Dyskusja nad udzieleniem absolutorium.

6.        Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za rok ubiegły.

7.        Wybór komisji skrutacyjnej.

8.        Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

9.        Wybór nowych władz Towarzystwa.

10.    Przerwa na ukonstytuowanie się nowych władz Towarzystwa.

11.    Dyskusja o zadaniach realizowanych w 2023 r. i określenie zadań Towarzystwa na rok 2024 r. m.in.:  wydanie 36. Merkuriusza Łęczyńskiego, organizacja XXXVIII Turnieju wiedzy o Łęcznej, funkcjonowanie Izby Regionalnej, przygotowania do  jubileuszu 50-lecia TPZŁ.

12.    Podjęcie uchwał.                                                

13.    Sprawy różne.

14.    Zakończenie Zgromadzenia.

 

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej zaprasza do obejrzenia filmów powstałych w ramach projektu „Łęczyńskie zabytki 2022” dofinansowanego przez Gminę Łęczna.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym przy realizacji osobom, bez których filmy nie powstałyby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej informuje, że 30 czerwca 2022 r. (czwartek)
o godz. 18.00 (lub o 18.30 w drugim terminie, w przypadku braku kworum)
w CK-Osiedlowym Domu Kultury w Łęcznej ul. Górnicza 12, odbędzie się Walne Zgromadzenie TPZŁ.

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Adama Świecy, wielce zasłużonego działacza kultury, muzyka, regionalisty i członka zarządu naszego stowarzyszenia.

 

Pan Adam Świeca był współzałożycielem i wieloletnim kierownikiem Górniczej Kapeli Podwórkowej Karbon, pomysłodawcą Festiwalu Kapel Ulicznych i Podwórkowych w Łęcznej, laureatem ministerialnej Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i Łęczyńskiego Odyńca Kultury.  

 

Odszedł nasz Kolega i nade wszystko Przyjaciel, wspaniały człowiek.

 

Żonie Ewie oraz Synom składamy wyrazy współczucia i żalu.

 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej.

 

Redakcja "Merkuriusza Łęczyńskiego" informuje, że tegoroczny, już 34. numer rocznika ukaże się w listopadzie 2021 r.

Publikacja dostępna jest jako pdf na stronie TPZŁ.

 

 

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone