• Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-3.jpg

Czerwiec 1712 r. Maria Kazimiera Albina, żona Karola Sapiehy, jako jedyna sukcesorka i dziedziczka Łęcznej sprzedaje swe dobra Stanisławowi Władysławowi Potockiemu.
7 czerwca 1621 r. biskup krakowski Marcin Szyszkowski zatwierdza prepozyturę, którą ufundował pleban łęczyński ks. Stanisław Pierlewski. W skład prepozetury wchodzi kościół p. w. Świętego Ducha, szpital i uposażenie ziemskie.
Czerwiec 1716 r. - marszałek Stanisław Ledóchowski zakłada w Łęcznej obóz generalny konfederacji tarnogrodzkiej, w którym przez dwa miesiące zbiera się szlachta z całego obszaru Rzeczypospolitej i blisko 40-tysięczna armia konfederacka.
5 czerwca 1863 r. oddział Władysława Ruckiego zajmuje Łęczną. Łęcznianie masowo wstępują w szeregi wojsk powstania styczniowego.

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone