• Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-3.jpg

27 lipca 1463 r. Jan Tęczyński uzyskuje u Króla Kazimierza Jagiellończyka zgodę na wykupienie części wsi królewskiej Łęczna z rąk Jadwigi, wdowy po Janie Kuropatwie z Łańcuchowa. Jednoczy tym sposobem w swoich rękach dwie odrębne do tej pory części Łęcznej: królewską i prywatną.
8 lipca 1565 r. Andrzej Zaręba z Kalinowej sprzedaje zastaw Łęcznej Andrzejowi Noskowskiemu, biskupowi płockiemu herbu Łada - początek władania Łęczną przez mazowiecki ród Noskowskich.

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone