• Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-4.jpg

16 sierpnia 1462 r. - Zbigniew z Łęcznej sprzedaje swą wieś i dziedzictwo Łęczna kasztelanowi krakowskiemu Janowi Tęczyńskiemu - początek prawie 100-letnich rządów rodu Tęczyńskich w Łęcznej.
16 sierpnia 1800 r. księżna Elżbieta Sapieżyna z Branickich sprzedaje dobra Łęczna generałowi kawalerii i nadinspektorowi wojsk pruskich Adolfowi hrabiemu de Kalekreuth.
7 sierpnia 1998 r. - zostaje zatwierdzony nowy podział administracyjny kraju. Wśród nowo utworzonych powiatów znajduje się również powiat łęczyński z siedzibą w Łęcznej.

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone