• Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-8.jpg

17 listopada 1668 r. - Firlejowie dla podniesienia miasta z upadku nadali mu ordynację, która regulowała prawa i powinności mieszczan. Ordynacja obowiązywała blisko 200 lat. Została zniesiona ukazem carskim po powstaniu styczniowym.
21 listopada 1766 r. została zawarta w Warszawie umowa pomiędzy dziedzicem łęczyńskim Wacławem Rzewuskim a Hieronimem Szeptyckim - biskupem płockim, której przedmiotem było przekazanie dóbr na osobę biskupa.
22 listopada 1846 r. - Łęczną niszczy katastrofalny pożar. Spłonęły 84 domy – miasto znane z ryciny P. Norblina z 1803 r. „Jarmark w Łęcznej” przestało istnieć.

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone