• Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-9.jpg

Grudzień 1693 r. - w połowie miesiąca wybucha w Łęcznej „morowa zaraza”, w wyniku której do 1 stycznia 1694 roku zmarła znaczna część mieszkańców miasta.
Grudzień 1725 r. Stanisław Władysław Potocki przeniósł prawo własności dóbr Łęczna na rzecz swego teścia Stanisława Mateusza Rzewuskiego
13 grudnia 1766 r. na prośbę właściciela Łęcznej, Hieronima Szeptyckiego, król Stanisław August Poniatowski potwierdził przywilej przyznający miastu jarmarki rozpoczynające się na Boże Ciało, św. Idziego i św. Mikołaja, mające podstawowe znaczenie dla rozwoju handlu w Łęcznej.
Grudzień 1914 r. - powołanie w Łęcznej lokalnej komórki Polskiej Organizacji Wojskowej, walczącej z zaborcami o niepodległość Ojczyzny.

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone