• Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-6.jpg

7 stycznia 1467 r. - król Kazimierz Jagiellończyk na prośbę kasztelana krakowskiego Jana Tęczyńskiego nadaje Łęcznej prawa miejskie.
Styczeń 1648 r. - Żydzi łęczyńscy otrzymali od biskupa krakowskiego i ówczesnej dziedziczki Katarzyny z Firlejów Noskowskiej pozwolenie na wybudowanie nowej bożnicy na miejscu starej.
17 stycznia 1975 r. uchwałą rządu podjęto decyzję o budowie Lubelskiego Zagłębia Węglowego.

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone