• Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-5.jpg

Aby pobrać plik pdf z Merkuriuszem - kliknij na okładkę

 

Merkuriusz Łęczyński (nr 7) ● 1994


Str. 2
J. Ewa Leśniewska
Łęczyńscy dziedzice: Rzewuscy herbu Krzywda. Zawiłe dzieje władania majętnością łęczyńską

Str. 5
Robert Kuwałek
Z dziejów Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Łęcznej w XIX w. Spór o łęczyńskiego rabina

Str. 8
J. Ewa Leśniewska
Zabytki Łęcznej. Zespół przykościelny

Str. 11   
Marta Denys
Fascynacje łańcuchowskie. Na początku była brama

Str. 14
Mieczysław Kseniak
Po Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim nostalgiczne wędrowanie

Str. 16
Eugeniusz Misiewicz, Antoni Kotliński
Z dziejów łęczyńskich rodzin. Bracia Wójciccy

Str. 18   
Eugeniusz Misiewicz
Fotoreportaż: Śladami łęczyńskich zabytków

Str. 20
Marzena   i   Piotr   Winiarscy
Łęczyńskie organizacje młodzieżowe. Katolickie   Stowarzyszenie   Młodzieży   w   okresie międzywojennym

Str. 22
Eugeniusz Misiewicz
Szlaki zostały przetarte... Rozmowa z Jerzym Tkaczykiem - Przewodniczącym Rady Miejskiej w Łęcznej

Str. 23
Marek Sianiak
Łęczyńska służba zdrowia — pięć lat później 

Str. 25                                       
Ewa Dziedzic
Łacina w nogach

Str. 27   
Biblioteka Miejsko-Gminna w nowej siedzibie   

Str. 28
Ludwik Bronisz-Pikało
Sercem pisane   

Str. 30
Zebrała J. Ewa Leśniewska
Ciekawostki historyczne

Str. 32   
Kalendarium
Czerwiec 1993 – czerwiec 1994

Str. 34
Poezje

Str. 36   
Krzyżówka

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone