• Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-7.jpg

Aby pobrać plik pdf z Merkuriuszem - kliknij na okładkę

 

Merkuriusz Łęczyński nr 8 ● 2008 ● ISSN 1233-8885


Str. 2
20 lat Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej

Str. 4
Ryszard Szczygieł
Jubileusz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej

Str. 5
J. Ewa Leśniewska
Z cyklu: Łęczyńscy dziedzice. Fryderyk Adolf hrabia Kalckreuth. Zapomniany na własne życzenie

Str. 9
Robert Kuwałek
Z cyklu: Z dziejów Łęczyńskich Żydów. Żydzi łęczyńscy w latach 60-tych XIX w. w świetle akt notarialnych

Str. 15
Paweł Sygowski
Zabytki Łęcznej. Kamienica w Rynku II nr 5

Str. 16
J. Ewa Leśniewska
Ulani, chłopcy malowani..., czyli o musztrach i rewiach dywizji ułanów Królestwa Kongresowego pod Łęczną

Str. 19
Paweł Sygowski
Cerkwie w Łęcznej i jej okolicach

Str. 21
Piotr Winiarski
Łęczna w sierpniu 1920 r. podczas wojny polsko-bolszewickiej

Str. 23
Marta Denys
Z cyklu: Fascynacje Łańcuchowskie. Kim pan był panie Janie?

Str.25
Marta Denys
Zwodnicze ścieżki fascynacji

Str. 26
Zbigniew Kaczan
Fotoreportaż: Bogdanka ‘95

Str. 28
Dorota Tymczak
Zabytkowe kafle w Muzeum Regionalnym

Str. 31
Barbara Stolarz
Polichromie w synagodze w Łęcznej

Str. 32
Andrzej Trzciński
Inskrypcje w łęczyńskiej synagodze

Str. 33
Tadeusz Mroczek
Janina Miłosiowa, artystka malarka z Łęcznej

Str. 35
Tadeusz J. Chmielewski
Nadwieprzański Park Krajobrazowy

Str. 38
Eugeniusz Misiewicz
Czy Łęczna jest miastem bezpiecznym? Rozmowa z Januszem Tkaczykiem Komendantem Komendy Rejonowej Policji w Łęcznej

Str. 39
Marek Staniak
Dzień dzisiejszy i perspektywy lecznictwa zamkniętego Górniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

Str. 40
Andrzej Grzesiuk
Obraz oświaty samorządowej w mieście i gminie Łęczna

Str. 42
Eugeniusz Misiewicz
Wywiad ze Stanisławem Stachowiczem, Prezesem Zarządu Kopalni Węgla Kamiennego "Bogdanka" S.A.

Str. 44
Ryszard Bogucki
Trzy lata istnienia Szkoły Muzycznej. Zespół Szkół Muzycznych im. I.J. Paderewskiego w Łęcznej

Str. 44
Bogdan Siegieda
Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna

Str. 46
Jadwiga Grosiak, Maria Janeczko, Jolanta Jarosińska, Danuta Panas
Profesor Jan Samsonowicz. Biografia patrona

Str. 47
Jan Kozłowski
25 lat powstania ELPAN-u

Str. 48
Wybrała J. Ewa Leśniewska
Ciekawostki historyczne

Str. 49
Kalendarium wydarzeń kulturalnych
Czerwiec 1994 – czerwiec 1995

Str. 50
Ludwik Bronisz-Pikało
Azali

Str. 52
Poezje

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone