• Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-9.jpg

Aby pobrać plik pdf z Merkuriuszem - kliknij na okładkę

Merkuriusz Łęczyński nr 26 ● 2013

Redakcja

Eugeniusz Misiewicz (red. naczelny)

Paweł Brodzisz

 

Korekta

Janina Hunek

 

Skład komputerowy

Mariusz Bartniczuk

Paweł Brodzisz

 

Projekt okładki

Mariusz Bartniczuk

 

Na okładce:

Oficjalne oddanie do użytku pl. Kościuszki

w Łęcznej po zakończonej rewitalizacji,

27 września 2013 r.,

fot. P. Brodzisz

 

Nakład: 610 egz.

 

Copyright by

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej

Łęczna 2013

 

ISBN 978-83-62970-20-9

 

Druk i oprawa:

Centrum Poligraficzno-Handlowe M-M

w Lublinie

 

str. 2

Jacek Tkaczyk

Zaskakujące odkrycia archeologiczne pod Rynkiem I w Łęcznej

 

Str. 8

J. Ewa Leśniewska

Namiot perski z kolekcji Suffczyńskich w Łańcuchowie

 

Str. 14

Robert Jop

Jan Piotr Norblin i jego Jarmark w Łęcznej

 

Str. 17

Piotr Winiarski

Rewizja dymów w mieście Łęczna z 1812 r.

 

Str. 23

Monika Bogusz

Dzieje szkoły elementarnej w Puchaczowie

 

Str. 32

Piotr Winiarski

Dzwony: Zygmunt, Leon i Jan

 

Str. 35

Grzegorz Jacek Pelica

Polsko-ruskie powstanie dratowskie – przeciwko Moskalom

 

Str. 38

Janusz Łosowski

Łęczna w świetle meldunków policyjnych z roku 1933. Cz. 3

 

Str. 43

Romuald Dylewski

Łęczna – nasze żydowskie sąsiedztwo (wspomnienia z lat dziecinnych)

 

Str. 54

Aleksander Łukasiewicz

100-lecie Szkoły Rolniczej w Kijanach

 

Str. 57

Artur Piekarz

Zagłada pododdziału „Uskoka” w Turowoli (26 VI 1947)

 

Str. 66

Wacław Perzyński

Galerya zaś południowa tunelu otrzymała nazwę „Jan”...

 

Str. 68

Eugeniusz Misiewicz

Łęczyńskie portrety. Alfred Derza – pedagog, miłośnik Melpomeny i patriota

 

Str. 72

Kazimierz Woś

Milejów uczcił bohaterów

 

Str. 74

Margot Dudkiewicz

Z badań nad parkami dworskimi powiatu łęczyńskiego

 

Str. 79

Łęczna. Rynek II przed laty...

 

Str. 81

Grzegorz Jacek Pelica

Patroni naszych ulic. Jakub Onanow – lekarz, filantrop, ceniony naukowiec

 

Str. 83

Maria Kieres-Kramek

Łęcznianie – kroniki, które żyją

 

Str. 86

Małgorzata Brodzisz

Nasza „Szansa na sukces” – wywiad z Natalią Nejman

 

Str. 89

Łęczyńska dolina dinozaurów

 

Str. 91

Paweł Brodzisz

Z działalności Towarzystwa

 

Str. 92

Robert Znajomski

Galeria Merkuriusza. 30-lecie PLAMY

 

Str. 95

Maria Kieres-Kramek

Witryna literacka. Poezje i prozy łęczyńskie – podsumowanie w związku z trzydziestoleciem PLAMY

 

Str. 99

Paweł Brodzisz

Kalendarium wydarzeń kulturalnych

 

 

 

Drodzy Czytelnicy

 

Do Waszych rąk trafia kolejny, 26. numer „Merkuriusza Łęczyńskiego” – rocznika wydawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej. Tegoroczny „Merkuriusz” ukazuje się w roku szczególnym dla Łęcznej – we wrześniu oficjalnie zakończono prace związane w rewitalizacją Rynku I i III. Temu ważnemu dla miasta wydarzeniu poświęcamy sporo miejsca, m.in. w artykule Jacka Tkaczyka, który pisze o zaskakujących odkryciach, jakich dokonano w trakcie prac archeologicznych pro-wadzonych w Rynku I. Dr Ewa Leśniewska wyjaśnia sprawę słynnego namiotu perskiego vel tureckiego z łańcuchowskiej kolekcji Suffczyńskich, a Piotr Winiarski zawirowane losy dzwonów należących do parafii pw. św. Marii Magdaleny. Prof. Janusz Łosowski przybliża kolejne meldunki policyjne z 1933 r. składane przez miejscowego komendanta przełożonemu w Lubartowie. Dr Romuald Dylewski kontynuuje wspomnienia i kreśli sentymentalny obraz przedwojennej Łęcznej w drugiej części swojej trylogii zatytułowanej Łęczna – miasteczko żydowskie, jego życie i śmierć – wspomnienia i refleksje. Artur Piekarz z IPN pisze o nieznanej szerzej historii zagłady pododdziału „Uskoka” w Turowoli, która sprowokowała późniejszą akcję odwetową przeprowadzoną przez oddziały podziemia niepodległościowego w nocy z 2 na 3 lipca 1947 r. na mieszkańcach Puchaczowa.

W numerze znalazły się także artykuły m.in.: dr Moniki Bogusz piszącej o dziejach szkoły elementarnej w Puchaczowie, dr. Roberta Jopa o obrazie Norblina Jarmark w Łęcznej, dr. Grzegorza Jacka Pelicy o powstaniu polsko-ruskim w Dratowie czy Kazimierza Wosia o bohaterach z Milejowa.

Kontynuujemy cykl Patroni naszych ulic, tym razem przedstawiając postać doktora Jakuba Onanowa, a przybliżeniem sylwetki Alfreda Derzy inaugurujemy cykl zatytułowany Łęczyńskie portrety.

W „Merkuriuszu”, jak zwykle znajdą Państwo dużą dawkę informacji o wydarzeniach kulturalnych i jubileuszach oraz sporo ciekawych fotografii.

Życząc miłej lektury, zachęcam do wnikliwego zapoznania się ze wszystkimi artykułami zamieszczonymi w tym wydaniu „Merkuriusza”.

Eugeniusz Misiewicz

 

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone