• Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-9.jpg

Aby pobrać plik pdf z Merkuriuszem - kliknij na okładkę

 

Merkuriusz Łęczyński nr 10 ● 1997 ● ISSN 1233-88-85


Str. 4
Emil Horoch
Łęczna - spojrzenie w przeszłość miasta

Str. 9
Jerzy Blicharski
Strategia Rozwoju Miasta Łęczna

Str. 13
Piotr Winiarski
Polska Organizacja Wojskowa w Łęcznej

Str. 16
J. Ewa Leśniewska
Łęczyńscy dziedzice. Jan Gotlib Bloch

Str. 20
Jolanta Michalak-Ścibor
Gliniane grzechotki - dziecięce zabawki czy przedmioty kultowe?

Str. 25
J. Ewa Leśniewska
Zabytki Łęcznej. Mała synagoga

Str. 28
Fotoreportaż: Łęczna 1967 roku – tak fetowano Jubileusz 500-lecia nadania prawa miejskiego Łęcznej

Str. 30
Piotr Winiarski
Harcerstwo w Łęcznej w okresie międzywojennym

Str. 32
Paweł Sygowski
Cmentarz żydowski w Łęcznej

Str. 34
Janusz Łosowski
Notarii iurati, czyli pisarze dawnej Łecznej. Cz. I

Str. 36
Marta Denys
Fascynacje łańcuchowskie. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom

Str. 37
Opracował Piotr Winiarski
Ciekawostki historyczne

Str. 38
Grzegorz Jacek Pelica
Z dziejów prawosławia w Dratowie. Wytrwać w wierze przodków

Str. 40
Edyta Misiewicz, Eugeniusz Misiewicz
Z dziejów łęczyńskich rodzin. Gaudenty Drożdżyk - „Moje drogi do niepodległości"

Str. 43
Piotr Winiarski
„Dzieło sztuki na poziomie europejskim" - rozmowa z Moniką Konkolewską, kierownikiem Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki w Lublinie

Str. 44
Eugeniusz Misiewicz
Mam potrzebę robienia rzeczy dobrych... Rozmowa z Dyrektorem MZOZ w Łęcznej Piotrem Jastrzębskim

Str. 45
Beata Smosarska
Galeria Merkuriusza. Pasje Majki Zuzańskiej

Str. 48
Edyta Misiewicz
„Łęczna 2010". Z jakimi zabytkami Łęcznej zapoznałabyś turystę z innego kraju?

Str. 49
Agnieszka Zakrzewska
„Łęczna 2010". Jak widzisz przyszłość Łęcznej i swoje miejsce w tej przyszłości?

Str. 51
Opracowała Renata Wójtowicz
Kalendarium wydarzeń kulturalnych VII’96 – VI’97

Str. 53
Poezja

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone