• Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-8.jpg

Aby pobrać plik pdf z Merkuriuszem - kliknij na okładkę

 

Merkuriusz Łęczyński nr 11 ● 1998 ● ISSN 1233-8885


Str. 2
Eugeniusz Misiewicz
„...Staliśmy murem za powiatem w Łęcznej..." - wywiad z mgr inż. Jerzym Blicharskim Burmistrzem Miasta i Gminy Łęczna

Str. 6
J. Ewa Leśniewska
Z cyklu Łęczyńscy dziedzice: Stanisław Władysław Potocki h. Pilawa

Str. 9
Piotr Winiarski
Losy powstańców styczniowych na ziemi łęczyńskiej wiatach 1863-1864

Str. 13
Robert Kuwałek
Łęczyńscy rabini na przełomie XIX i XX w.

Str. 17
Janusz Łosowski
Notarii iurati, czyli pisarze dawnej Łęcznej. Cz. II

Str. 20
Marta Denys
Fascynacje łańcuchowskie. Od Szreniawitów do dynastii Suffczyńskich

Str. 25
J. Ewa Leśniewska
Bronisław Michał Muszyński, ostatni szopkarz z Łęcznej

Str. 27
Eugeniusz Misiewicz
Fotoreportaż. A muzyczka ino ona…

Str. 31
Barbara Korczycka-Żuk
Ocalić od zapomnienia

Str. 33
Jolanta Michalak-Ścibor
Badania archeologiczne na stanowisku 2 (zamek) w Łęcznej w 1997 r.

Str. 35
Bogumiła Jaworowska
Konieczny remont

Str. 37
Dorota Makara, Kazimiera Wójcicka
25 lat Zespołu Szkół Ogrodniczych w Łęcznej

Str. 38
Grzegorz Jacek Pelica
Kazimierz Jagiellończyk patronem Zespołu Szkół Ogrodniczych w Łęcznej

Str. 40
Danuta Binkiewicz-Kołodziej
Opowiem ci o mojej mamie

Str. 41
Eugeniusz Misiewicz
Łęcznianka na stypendium w Anglii – rozmowa z Elżbietą Choiną

Str. 43
Maria Majka Zuzańska
Galeria Merkuriusza. „Plama” ma jubileusz

Str. 44
Eugeniusz Misiewicz
Kapelowy czar

Str. 45
Eugeniusz Misiewicz
Piąte urodziny Górniczej kapeli podwórkowej „Karbon”

Str. 46
Jerzy Blicharski
Szpital w Łęcznej

Str. 47
Izabela Namiota-Wierzchowska
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna

Str. 48
Stan czytelnictwa w Łęcznej

Str. 49
Eugeniusz Misiewicz
Miss Łęcznej wybrana

Str. 49
Wybrała J.E. Leśniewska
Ciekawostki historyczne.  Opisanie uroczystości pogrzebowych Jana Gotliba Blocha, właściciela dóbr Łęczna w l. 1879-1902

Str. 51
Opracowała Renata Wójtowicz
Kalendarium wydarzeń kulturalnych czerwiec 1997 – lipiec 1998

Str. 53
Robert Malesa
Powrót po latach…

Str. 55
Poezje

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone