• Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-8.jpg

Aby pobrać plik pdf z Merkuriuszem - kliknij na okładkę

 

Merkuriusz Łęczyński nr 15 ● 2002 ● ISSN 1233-88-85


Str. 2
Anna Sochacka
Czy istniało opole zwane Łęczną?


Str. 6
Piotr Winiarski
Spadkobiercy kasztelana Jana Tęczyńskiego

Str. 9
Edward Kołodziej
Z dziejów spółdzielczości w Łęcznej

Str. 11
Janusz Łosowski
Notarii iurati, czyli pisarze dawnej Łęcznej, cz. VI

Str. 15
Anetta Chrzanowska
Makiety synagog Lubelszczyzny

Str. 23
Zofia Szpetko
Zygmunt Piasecki - dowódca 7 Pułku Ułanów Lubelskich...

Str. 25
Piotr Winiarski
Herb Powiatu Łęczyńskiego

Str. 27
Eugeniusz Misiewicz
Fotoreportaż: V Ogólnopolski Festiwal Kapel w Łęcznej

Str. 31
Kazimierz Woś
Komenda Obrońców Polski

Str. 35
Anetta Chrzanowska
Opłakiwanie łęczyńskich Żydów

Str. 39
Wacław Perzyński
Ziarnko prawdy w legendzie

Str. 40
Ryszard Nowosadzki
Miasto niedokończone... - rozmowa z mgr inż. Teodorem Kosiarskim  nowym burmistrzem miasta Łęczna

Str. 41
Eugeniusz Misiewicz
Ogólnopolski Festiwal Kapel w Łęcznej. Granie z sercem i uczuciem...

Str. 43
Nina Korba
Pamięci Stefanii Pawlak (1908-2002)

Str. 46
Eugeniusz Misiewicz
Już 19. Turniej

Str. 48
Eugeniusz Misiewicz
„Sztubackie strofy" rozstrzygnięte

Str. 50
Maria Majka Zuzańska
Galeria Merkuriusza: Stanisław Andrzej Winiarski

Str. 52
Eugeniusz Misiewicz
Kalendarium wydarzeń kulturalnych – sierpień 2001 – lipiec 2002

Str. 55
Witryna Poetycka: Maria Kieres-Kramek

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone