• Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-8.jpg

Aby pobrać plik pdf z Merkuriuszem - kliknij na okładkę

 

Merkuriusz Łęczyński nr 20 ● 2007 ● ISSN 1233-88-85

 

Str. 2
Piotr Łuczkiewicz
Wykopaliska w Spiczynie na stanowisku 53 z późnego okresu rzymskiego i okresu wędrówek ludów

Str. 8
Ryszard Szczygieł
Rola miasta Łęczna w handlu polskim XV-XVI wieku

Str. 10
Janusz Łosowski
Testament landwójta łęczyńskiego Wawrzyńca Dysiewicza i inwentarz pozostałego po nim majątku

Str. 14
Robert Jop
Cmentarze parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej w XVIII i XIX w.

Str. 18
Anetta Chrzanowska
Roman Śledź. Rzeźbiarz z Malinówki

Str. 21
Piotr Maciuk
Ludowe pasje… Rzeźba i malarstwo twórców z powiatu łęczyńskiego. Fotografie

Str. 25
Anna Kwiatkowska, Katarzyna Polak, Anna Pomorska, Izabela Świca
Feliks Starzyński – polityk i działacz społeczny

Str. 27
Monika Szukałczyk-Jop
Król Bolesław Chrobry – patron Gimnazjum nr 1 w Łęcznej. Sprawozdanie ze święta szkoły

Str. 28
Marzena Targońska
Ostatni partyzant Rzeczypospolitej – Józef Franczak ps. Lalek, Laluś. Relacja z wykładu otwartego

Str. 29
Anetta Chrzanowska
24. edycja Turnieju Wiedzy o Łęcznej

Str. 30
Witold Muszyński
Łęczna ma już 540 lat. Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

Str. 31
Maria Kieres-Kramek
Do Łęcznej bajki przychodzą

Str. 32
Monika Kurek
Przygody Pippi Langstrumpf w Łęcznej

Str. 35
Robert Znajomski
Ziemia Łęczyńska inspiracją dla artystów. III Międzynarodowy Plener Malarski

Str. 36
Maria Majka Zuzańska
Galeria Merkuriusza – Paweł Brodzisz

Str. 38
Maria Majka Zuzańska
Witryna Poetycka

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone