• Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-2.jpg

Aby pobrać plik pdf z Merkuriuszem - kliknij na okładkę

 

Merkuriusz Łęczyński nr 21 ● 2008 ● ISSN 1233-88-85


Redagują:
Anetta Chrzanowska, Robert Jop

Współpraca:
Danuta Binkiewicz-Kołodziej
Maria Kieres-Kramek
Piotr Winiarski

Druk i oprawa:
Petit s.k.

Z dziejów Łęcznej i regionu
Str. 2
Robert Jop
Wokół najstarszej łęczyńskiej inskrypcji, czyli kilka uwag o początkach kościoła parafialnego, jego wystroju i osobach z nim związanych

Str. 7
Piotr Winiarski
Bitwa pod Puchaczowem w dniu 18 listopada 1863 r.

Str. 9
Ewa M. Ziółek
Listy Jana Steckiego z Łańcuchowa i Stanisława Witkiewicza o stylu zakopiańskim

Str. 12
Piotr Winiarski
Polska Organizacja Wojskowa w Łęcznej

Str. 15
Anna Kwiatkowska, Katarzyna Polak, Anna Pomorska, Izabela Świca
Zygmunt Starzyński - rotmistrz z Trębaczowa

Str.18
Wacław Perzyński
Ocalić od zapomnienia. Dom mieszczański państwa Jóźwiaków - przykład łęczyńskiej architektury drewnianej

Wydarzenia – relacje

Str. 21
Anetta Chrzanowska
Weronika Choma z Ostrowa Nadrybskiego odznaczona Medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski   

Str. 23
Maria Majka Zuzańska
Ziemia Łęczyńska inspiracją dla artystów. IV Międzynarodowy Plener Malarski   

Str. 24
Jarosław Woliński
Korzenie tradycji. Europejskie Dni Dziedzictwa w „Słowiańskim Grodzie" w Wólce Bieleckiej

Str. 25
Tomasz Gładosz
Łęczyński teatr Sans Gravitation   

Ad memoriam
Str. 27
Wacława Klimaszewska
Wspomnienie o Janinie Eustachiewicz (1921-2008)

Łęczyńskie Jubileusze

Str. 28
Anetta Chrzanowska
Jubileusz 150-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęcznej

Str. 33
Zbigniew Urbankiewicz
100 lat łęczyńskiej spółdzielczości

Str. 37
Danuta Panas
60-lecie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęcznej

Str. 40
Dorota Makara, Kazimiera Wójcicka
35 lat łęczyńskiego Jagiellończyka   

Str. 42
Maria Kieres-Kramek
Ćwierć wieku PLAMY

Str. 45   
Witold Muszyński
15-lecie Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej      

Str. 47
Maria Majka Zuzańska
Galeria Merkuriusza - Monika Baczyńska   

Str. 48
Maria Kieres-Kramek
Witryna poetycka: Janusz Sokołowski, Danuta Binkiewicz-Kołodziej, Marta Studniarz

Str. 51
zebrała Anetta Chrzanowska   
Wydawnictwa promujące dziedzictwo kulturowe Ziemi Łęczyńskiej

Str. 52
Anetta Chrzanowska
Z działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej - Promocja 20. numeru Merkuriusza Łęczyńskiego

Str. 54
Anetta Chrzanowska
XXV Turniej Wiedzy o Łęcznej

Str. 55
Wacław Perzyński
Izba Regionalna - przyjaciele i darczyńcy                     

Str. 56
zebrała Marzena Winiarska
Kalendarium wydarzeń kulturalnych za okres od września 2006 do września 2008 roku

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone