• Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-4.jpg

Aby pobrać plik pdf z Merkuriuszem - kliknij na okładkę

 

Merkuriusz Łęczyński (nr 2) ● 1987 ● Jednodniówka

Str. 3
Anna Sochacka
Osadnictwo okolic Łęcznej w średniowieczu

Str. 4
Ewa Leśniewska
Z cyklu: Łęczyńscy dziedzice. Czy Kazimierz Nestor książę Sapiecha był właścicielem dóbr łęczyńskich?

Str. 6
Zabytki wołają o ratunek

Str. 7
Ewa Leśniewska
Kościół parafialny p.w. Ś Marii Magdaleny

Str. 8
Czesław Breś, Eugeniusz Misiewicz
Najpierw wyrzuciłem biurko… rozmowa z mgr Henrykiem Śmiechem – naczelnikiem Miasta i Gminy Łęczna

Str. 9
Eugeniusz Misiewicz
Łęczna nieznana ze wspomnień łęczyńskich seniorów

Str. 12
Stanisław Rajczakowski
Prezentacje zakładów pracy. Historia Zakładu Robót Górniczych w Łęcznej

Str. 15
Jan Martychiewicz
Prezentacje zakładów pracy. Państwowe Przedsiębiorstwo Ogrodnicze w Łęcznej

Str. 16
Eugeniusz Misiewicz
Fotoreportaż: Jest w orkiestrach dętych jakaś siła…

Str. 18
Amalia Kaus
Kto dokończy te pieśń?

Str. 19
Józef Ostoja
Hekatomba

Str. 20
Kalendarium
Listopad 1985 – listopad 1986

Str. 20
Kazimierz Matys
Raport o stanie oświaty i wychowania w Łęcznej

Str. 22
Eugeniusz Misiewicz
„Łęczynki” w swoim 10-leciu

Str. 24
Stefania Pawlak
Ochotnicza Straż Pożarna w Łęcznej

Str. 26
Horoskop łęczyński

Str. 26
Zebrała Ewa Leśniewska
Ciekawostki historyczne – Czy wiecie, że:

Str. 27
Nasze dialogi

Str. 28
Danuta Binkiewicz
One chcą umilać życie na wsi
Str. 29
Zebrała Stefania Pawlak
O skutecznym odprawianiu guseł i czarów w regionie łęczyńskim rad kilka

Str. 30
Merkuriuszek, czyli dodatek dla najmłodszych pod redakcja wujka Lolka
Na naszym osiedlu
Uśmiech po dużym dzwonku
O figlarnej Sabci
Bajka na dobranoc dla grzecznej Iwonki

Str. 30
Latający reporter sprawdza: czy lubimy swoje miasto?

Str. 32
Krzyżówka

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone