• Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-3.jpg

Aby pobrać plik pdf z Merkuriuszem - kliknij na okładkę


Merkuriusz Łęczyński (nr 3) ● 1988 ● Jednodniówka

Zespół redakcyjny:
Czesław Breś, Ewa Leśniewska, Eugeniusz Misiewicz

Strona tytułowa:
Winieta – Jerzy Młotkowski
Foto – Eugeniusz Misiewicz

Zdjęcia:
Eugeniusz Misiewicz

Rysunki:
Cezary Stempel

Redakcja techniczna:
Krzysztof Mazurek

Druk:
Wojewódzka Drukarnia w Lublinie, ul. Spadochroniarzy 5a
Zam. 713/87, Z-4, nakład: 1700 + 300.

Str. 3
Stanisław Wiśniewski
Łęczyńskie reminiscencje Antoniego Wieniarskiego

Str. 4
Ewa Leśniewska
Z cyklu: Dziedzice dóbr łęczyńskich. Ostatni właściciele dóbr łęczyńskich. Rozmowa z Haliną Anną Wielowiejską

Str. 6
Mieczysław Kseniak
Zabytki Łęcznej. Park zamkowy na Podzamczu

Str. 9
Eugeniusz Misiewicz
Z dziejów łęczyńskich rodzin. Jaczyńscy z Przedmieścia.

Str. 9
Czesław Breś, Eugeniusz Misiewicz
Zabrzmieć zgodnie w orkiestrze, rozmowa z dr inż. Antonim Lachetą Naczelnym Dyrektorem Lubelsko-Chełmskiego Gwarectwa Węglowego w Bogdance

Str. 10
Lech Majewski
Prezentacje zakładów pracy. XXX lat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęcznej

Str. 12
Lech Niespodziewański
Prezentacje zakładów pracy. Łęczyński potentat mieszkaniowy, czyli rzecz o 20-leciu Spółdzielni Mieszkaniowej

Str 14
Eugeniusz Misiewicz
Łęczyńskie kontrasty – fotoreportaż

Str. 16
Henryk Śmiech
Rok w Łęcznej

Str. 16
Krystyna Ciuraj
Szkic o 40-leciu biblioteki łęczyńskiej

Str. 17
Witold Ilczak
Fragment „Dziennika geologa LZW”

Str. 18
Kalendarium
listopad 1986 – listopad 1987

str. 18
Ewa Ostaszewska
Jan Bloch – samorodny talent i potentat

Str. 20
Z kroniki Towarzystwa

Str. 20
Amalia Kaus
Zamiast braw na dziesięciolecie Ogniska Muzycznego

Str. 20
Dzieci w teatrze. Ze wspomnień Aliny Testewicz

Str. 22
Ewa Leśniewska
Henryka Zwolakiewicza związki z Łęczną

Str. 23
Eugeniusz Misiewicz
Zaczęli od wypożyczenia maty

Str. 24
Stefania Pawlak
Taniec śmierci, czyli szkic o epidemiach

Str. 24
Zebrała Ewa Leśniewska
Ciekawostki historyczne – Czy wiecie, że:

Str. 25
Stefania Pawlak
O skutecznym odprawianiu guseł i czarów w regionie łeczyńskim rad kilka

Str. 25
Stefania Pawlak
Legenda o dzielnym dziku, co na miejsce w herbie sobie zasłużył

Str. 26
Merkuriuszek, czyli dodatek dla najmłodszych pod redakcja wujka Lolka
Bajka na dobranoc dla grzecznego Marcinka
Tajemnica Czarnego  Pana

Str. 27
Katarzyna Wójcik-Jaczyńska – poezja

Str. 27
Ludwik Wacławczyk, Wodzisław Śląski
Nasze dialogi

Str. 28
Latający reporter sprawdza: jak odbierają Łęczną „ptoki”?

Krzyżówka

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone