• Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-5.jpg

Aby pobrać plik pdf z Merkuriuszem - kliknij na okładkę

 

Merkuriusz Łęczyński nr 4 ● 1989


Str. 2
Anna Sochacka
Z cyklu: Łęczyńscy dziedzice . Jan z Tęczyna — założyciel miasta Łączna

Str. 4
Ewa Leśniewska
Zamek łęczyński w XVII w.

Str. 5
Na ratunek zabytkom!

Str. 6
Henryk Wojtulewicz
Znaleziska numizmatyczne na Ziemi Łęczyńskiej

Str. 8
Dorota Tymczak
Prahistoria wydmy nad Wieprzem w Łącznej w świetle materiałów archeologicznych

Str. 11
Ewa  Leśniewska
Sukcesy  sportowe   łęczyńskiej   stajni   wyścigowej   Henryka Blacha

Str. 13
Eugeniusz Misiewicz
Wrzesień 1939 roku w Łęcznej

Str. 15
Marek Staniak
Stan Łęczyńskiej Służby Zdrowia

Str. 16
Eugeniusz Misiewicz
Fotoreportaż:  Łęczyńskie „Krzoki"

Str. 18
Mieczysław Kseniak
Kaniwola — urywki z przeszłości

Str. 20
Eugeniusz Misiewicz
Nie przyszedłem do Łącznej robić kariery... Rozmowa z mgr. inż. Antonim Leonko I sekretarzem Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR w Łęcznej

Str. 22
Ryszard Danielewicz
Preludium do łęczyńskiej suity.  Szkic o kulturze muzycznej w Łęcznej

Str. 24
Wojciech Adamski
Do księgi ich!

Str. 25
Eugenia Węcławek
Plac Kościuszki wczoraj i dziś

Str. 25
Katarzyna Wójcik-Jaczyńska
Poezje – Rodzinnie

Str. 26
Stefania Pawlak
W szabasowy wieczór...

Str.  26
Wanda Jagienka Śliwina
Legenda o rzece Wieprz

Str. 27
Ewa Leśniewska
Czy wiecie, że: Ciekawostki historyczne  

Str. 27
Horoskop łęczyński

Str. 28
Merkuriuszek, czyli dodatek dla najmłodszych pod redakcją wujka Lolka

Str. 30
Kalendarium
Listopad 1987 – październik 1988

Str. 31
Z kroniki Towarzystwa

Str. 31
Ewa Leśniewska - Nasze dialogi. Ostatni właściciele dóbr łęczyńskich  - postscriptum

Str. 32
Na starej fotografii

Krzyżówka

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone