• Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-3.jpg

Aby pobrać plik pdf z Merkuriuszem - kliknij na okładkę

 

Merkuriusz Łęczyński nr 5 ● 1990

Str. 2
Stanisław Wiśniewski
Nauczyciele łęczyńskiej szkoły elementarnej w pierwszym półwieczu jej dziejów (1812-1863)

Str. 5
Janina Kiełboń
Delegatura Rady Głównej Opiekuńczej w Łęcznej (1941-1944)

Str. 6
Ewa Leśniewska
Z cyklu: Łęczyńscy dziedzice. Ludwik Grabowski - miłośnik koni i zasłużony ich hodowca

Str. 9
Mieczysław Kseniak
Ludwin - dzieje najnowsze dworu i ludzi z nim związanych

Str. 11
Ewa Leśniewska
Bóżnica

Str. 12
Anna Ogórek
Dlaczego dzik w herbie?

Str. 13
Eugeniusz Misiewicz
Stanisław Lis-Błoński - Honorowy Obywatel miasta Łęczna

Str. 15
Jerzy Zienkiewicz
„Bez atu", czyli o sekcji brydżowej „Górnika" Łęczna

Str. 17
Eugeniusz Misiewicz
Z dziejów łęczyńskich rodzin. Niespodziewańscy

Str. 18
Eugeniusz Misiewicz
Fotoreportaż: Łęczna nocą

Str. 20
Romuald Dylewski
Stara Łęczna - nowe perspektywy

Str. 23
Maciej Paschke
Raport o stanie zabytków Ziemi Łęczyńskiej

Str. 24
Roman Cholewa
Problemy inwestycyjne miasta i gminy Łęczna w r. 1990

Str. 25
Ryszard Danielewicz
Plama, której wywabiać nie trzeba. Szkic o plastyce w Łęcznej

Str. 27
Stefania Pawlak
Obyczaje Bożonarodzeniowe na Ziemi Łęczyńskiej

Str. 27
Kalendarium
Listopad 1988 – grudzień 1989

Str. 29
Józefa Ostoja
Legenda o pięknej Greczynce i okrutnym kasztelanie

Str. 30
Horoskop łęczyński

Str. 31
Ewa Leśniewska
Czy wiecie, że: Ciekawostki historyczne  

Str. 32
Merkuriuszek, czyli dodatek dla najmłodszych pod redakcją wujka Lolka

Str. 33
Katarzyna Jaczyńska
Poezje

Str. 34
Akademia dobrego wychowania

Str. 36
Eugeniusz Misiewicz
Nasze dialogi

Krzyżówka


© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone