• Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-4.jpg

Aby pobrać plik pdf z Merkuriuszem - kliknij na okładkę


Merkuriusz Łęczyński nr 24 ● 2011

 

Redakcja
Eugeniusz Misiewicz (red. naczelny)
Paweł Brodzisz

Korekta
Janina Hunek

Skład komputerowy
Mariusz Bartniczuk
Paweł Brodzisz

Projekt okładki
Mariusz Bartniczuk

Na okładce:
siedziba Urzędu Miejskiego w Łęcznej
fot. Paweł Brodzisz (pierwsza strona)
fot. Eugeniusz Misiewicz (ostatnia strona)

Nakład: 600 egz.

Copyright by Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej

Łęczna 2011

ISBN 978-83-62970-03-2

Druk i oprawa
Centrum Poligraficzno-Handlowe M-M w Lublinie

 

Str. 2
Anna Sochacka
Zaginiona wieś Bobrowniki koło Łęcznej

Str. 5
Piotr Winiarski
Łęczna i okolice w okresie powstania listopadowego

Str. 11
Janusz Łosowski
Łęczna w świetle meldunków policyjnych z roku 1933. Cz. 1

Str. 16
Zofia Szpetko
Powracam pamięcią do Cycowa...

Str. 18
Kazimierz Woś
Oficer z Milejowa na „Liście katyńskiej”

Str. 19
Barbara Oratowska
70 rocznica mordu łęcznian

Str. 22
Eugeniusz Misiewicz
Rondo Łęczyńskich Bohaterów Września

Str. 23
Adam Tarka
Ruszyła rewitalizacja łeczyńskiej starówki

Str. 26
Rafał Brzozowski
85-lecie Szkoły im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej

Str. 32
Andrzej Grzesiuk
Jesteśmy cząstką naszej małej ojczyzny – Łęcznej

Str. 36
Andrzej Grzesiuk
XV lat Miejsko-Górniczego Klubu Sportowego „Gwarek” Łęczna

Str. 39
Maria Kieres-Kramek
Dolina szczerej pasji

Str. 42
Paweł Brodzisz
Łęczyńskie wspomnienia – rozmowa z Marią Kieres-Kramek

Str. 47
Eugeniusz Misiewicz
Pożegnanie. Wspomnienie o Wacławie Klimaszewskiej

Str. 49
Wacław Perzyński
Izba regionalna. Przyjaciele i darczyńcy

Str. 51
Paweł Brodzisz
Strona internetowa Towarzystwa

Str. 51
Redakcja
Nowe władze Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej

Str. 52
Maria Kieres-Kramek
Galeria Merkuriusza. Walenty Bąbelewski – Węgiel w kolory przemieniony

Str. 54
Paweł Brodzisz
BrannMor – pierwsza łęczyńska grupa tańca z ogniem

Str. 57
Maria Zuzańska
VII Międzynarodowy Plener Artystyczny – Łęczna 2011

Str. 58
Eugeniusz Misiewicz
Lubię Łęcznę i ten plener... – rozmowa z Daimonem Kiyohiro

Str. 60
Maria Kieres-Kramek
Witryna poetycka. Jarosław Niemiec – poeta niepokorny

Str. 62
Paweł Brodzisz, Helena Kępka, Maria Zuzańska
Kalendarium wydarzeń kulturalnych

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone