• Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-9.jpg

 

Metryki chrztów parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej z lat 1598-1624 i 1694-1695


Nakładem Archiwum Państwowego w Lublinie ukazał się VIII tom serii Fontes Lublinenses, zatytułowany Metryki chrztów parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej z lat 1598-1624 i 1694-1695, opracowany przez dr. Roberta Jopa. Edycja zawiera zapisy o chrztach udzielonych dzieciom urodzonym w parafii łęczyńskiej, pochodzące z najstarszej księgi metrykalnej, przechowywanej obecnie w archiwum parafialnym. Zapisy te w swej zasadniczej treści informują o dacie chrztu, imieniu dziecka oraz o jego rodzicach biologicznych i chrzestnych. Ponadto odnaleźć w nich możemy imiona i nazwiska duchownych pełniących posługę w łęczyńskiej parafii. Tekst źródła uzupełniają indeksy: osobowy, rzeczowy i geograficzny oraz zdjęcia przedstawiające wybrane fragmenty księgi.

Publikacja powstała przy finansowym wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Książka jest dostępna w siedzibie Archiwum Państwowego w Lublinie (ul. Jezuicka 13), a w najbliższym czasie trafi do wybranych księgarni lubelskich.

 

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone