• Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-4.jpg

http://lublin.ap.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/Okladka-Fontes-X-226x350.jpg

 

Metryki ślubów parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej 1622-1768

 

oprac. Robert Jop,

Archiwum Państwowe w Lublinie,

Lublin 2020, ss. 316 + 9 il., (Fontes Lublinenses, t. X),

ISBN 978-83-956289-4-8

 

Na X tom serii wydawniczej ,,Fontes Lublinenses” składa się edycja metryk ślubów, zawartych w latach 1622-1768 w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej. Obecnie stanowią one treść jedynej takiej zachowanej księgi, złożonej w XIX w. z co najmniej trzech innych woluminów, powstałych w XVII i XVIII w. W księdze znajduje się 1809 metryk (w tym kilka metryk chrztów), zapisy dotyczące wizytacji parafii, zalecenia powizytacyjne oraz inwentarze majątku kościoła. Cały ten materiał źródłowy trafił do prezentowanej publikacji stanowiąc jej zasadniczą część. Uzupełnia ją Wstęp wydawcy, indeksy: nazwisk, geograficzny i rzeczowy oraz ilustracje przedstawiające wygląd księgi lub pojedynczych wpisów.

/źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie/

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone