• Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-1.jpg

 

2a Eskadra Wywiadowcza (1918-1921)
w fotografiach z albumu Feliksa Przystupy


Wstępami opatrzyli:
Janusz Łosowski
Eugeniusz Misiewicz

 

Redakcja:
Eugeniusz Misiewicz
Paweł Brodzisz

 

Recenzja:
prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski

 

Projekt okładki, projekt graficzny i skład:
Amadeusz Targoński

 

Łęczna 2010
Wydrukowano dla Centrum Kultury w Łęcznej

 

© Centrum Kultury w Łęcznej


Druk:
Centrum Poligraficzno-Handlowe M-M


Druk publikacji współfinansowany ze środków:
Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra
Gminy Łęczna
Województwa Lubelskiego
Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki PLAMA


Album wyróżniony nagrodą WAWRZYN PAWŁA KONRADA
i tytułem
KSIĄŻKA ROKU 2010
w kategorii Album - Lubelszczyzna

w konkursie organizowanym przez
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone