• Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-6.jpg

 

Łęczna miasto wielkich jarmarków w fotografii Wiktora Ziółkowskiego

Redakcja:
Eugeniusz Misiewicz
Paweł Brodzisz

Teksty:
Eugeniusz Misiewicz

Publikacja wydana przez Centrum Kultury w Łęcznej oraz Powiat Łęczyński w ramach projektu
"Magia miejsc - promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny"

© Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Łęczna 2010

Fotografie w publikacji pochodzą ze zbiorów Muzeum Lubelskiego w Lublinie

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone