• Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-3.jpg

Kliknij obrazek aby pobrać pdf

 

Widok z okna magistratu
Łęczyńskie wspomnienia IV


Autorzy:
Maria Kieres-Kramek, Eugeniusz Misiewicz

Projekt okładki:
Paweł Brodzisz

Skład:
Mariusz Bartniczuk

 

Opowiadania i relacje z okresu okupacji niemieckiej i pierwszych lat powojennych w Łęcznej.
Książka zawiera m.in. unikalne wspomnienia kancelistki łęczyńskiego magistratu w okresie okupacji.

Łęczna 2010

© Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA

Publikacja powstała w ramach projektu Łęczyńskie wspomnienia 2010
współfinansowanego przez Gminę Łęczna i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone