• Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-6.jpg

 

Legendy ziemi łęczyńskiej

autor:
Maria Kieres-Kramek

Spis treści:

Legenda o herbie Powiatu Łęczyńskiego
Legenda o Łęcznej
Legenda o rzece Wieprz
Legenda o Podzamczu
Legenda o Bezdennej Sadzawce
Legenda o zawieprzyckim zamku
Legenda o jeziorach

 

© Powiat Łęczyński

Łęczna 2008

Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez UE z EFRR
w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III/ATacis CBC 2004-2006

 

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone