• Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-7.jpg

 

Inwentarz rzeczy pozostałych po Adamie Kazimierzu Noskowskim
staroście dobrzyńskim wraz z taksą ich wartości i spisem wydatków na pogrzeby
Jego, Jego Żony i Syna Adama

Wstęp i opracowanie:
J. Ewa Leśniewska

Źródła do dziejów Łęcznej nr 3
Łęczna 1997

© Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone