• Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-9.jpg

Aktualności

 

Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej w dniu 4 marca 2015 r. udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi za rok 2014.

Na zebraniu wybrano nowe władze stowarzyszenia - Zarząd i Komisję Rewizyjną.

 

Nowy Zarząd TPZŁ ukonstytuował się w składzie:

Prezes: Eugeniusz Misiewicz

Wiceprezes: Paweł Brodzisz

Wiceprezes: Paweł Wójcicki

Skarbnik: Jan Skibiński

Sekretarz: Rafał Winiarski

Członek: Andrzej Mulsson

Członek: Adam Świeca

 

Komisja Rewizyjna:

Bogusław Góral - przewodniczący

Nina Korba

Leszek Dybczak

 

 

 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej informuje, że 4 marca 2015 r. (środa) o godz. 18.00 (lub o 18.30 w drugim terminie, w przypadku braku kworum) w CK-Osiedlowym Domu Kultury w Łęcznej, ul. Górnicza 12, odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze.


Porządek obrad:

1.    Stwierdzenie ważności Zgromadzenia.
2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3.    Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa w 2015 r.
4.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
5.    Dyskusja nad udzieleniem absolutorium.
6.    Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za rok ubiegły.
7.    Wybór komisji skrutacyjnej.
8.    Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9.    Wybór nowych władz Towarzystwa.
10.    Przerwa na ukonstytuowanie się nowych władz Towarzystwa.
11.    Dyskusja i określenie zadań Towarzystwa na rok 2015 r. m.in.
- wydanie 28. Merkuriusza Łęczyńskiego,
- organizacja XXXII Turnieju Wiedzy o Łęcznej.
12.    Podjęcie uchwał.                   
13.    Sprawy różne.
14.    Zakończenie Zgromadzenia.


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej wydało z okazji 40-lecia swojej działalności kalendarz z archiwalnymi fotografiami na rok 2015.

 

 

 

28 listopada 2014 r. - promocja książki dr Moniki Bogusz Miasto Łęczna w czasach Królestwa Polskiego (1815-1866).


Kliknij okładkę aby pobrać pdf książki.

 


 

5 listopada 2014 r. w Centrum Kultury w Łęcznej odbyła się promocja 27. numeru Merkuriusza Łęczyńskiego.

Aby pobrać plik pdf z Merkuriuszem - kliknij na okładkę

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone