• Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-1.jpg

Aktualności

 

27 listopada 2013 r. uczestnicy promocji 26. numeru Merkuriusza Łęczyńskiego otrzymali kalendarze na rok 2014 wydany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej w ramach zadania dofinansowanego przez Gminę Łęczna.

Kalendarz Rynek I - pl. Kościuszki zawiera 12 fotografii dokumentujących historię tego reprezentacyjnego placu w Łęcznej. Na okładce znajduje się fotografia z uroczystości otwarcia pl. Kościuszki po zakończonej w 2013 r. rewitalizacji.

 

 

W dniu 27 listopada 2013 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury w Łęcznej odbyła się promocja wydanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej 26 numeru Merkuriusza Łęczyńskiego.

Rocznik ukazał się dzięki pomocy finansowej Gminy Łęczna i Województwa Lubelskiego.

W uroczystości wzięli udział członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, przedstawiciele władz lokalnych gminnych i powiatowych, instytucji kulturalnych i oświatowych oraz autorzy artykułów. Podczas uroczystości zaprezentowała się Chorągiew Zamku w Zawieprzycach Atanazego Miączyńskiego Herbu Suchekomnaty.

Podczas promocji wystąpili uczniowie z Zespołu Szkół im. K. Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, którzy zaprezentowali pod kierunkiem Małgorzaty Radziewicz „Przemówienie Bogdanowicza do tłumu przed kościołem w Puchaczowie w 1863 r.” oraz na zakończenie odbył się koncert Natalii Nejman.

Podczas promocji Merkuriusza Łęczyńskiego odbyła się prezentacja Kalendarza historycznego na rok 2014 wydanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej przy wsparciu finansowym Gminy Łęczna.

26. nr Merkuriusza Łęczyńskiego jest dostępny w formacie pdf na naszej stronie w zakładce "Merkuriusz Łęczyński".

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej przygotowuje do druku 26. numer Merkuriusza Łęczyńskiego, który ukaże się w listopadzie 2013 r.

Zwracamy się z prośbą o przesyłanie (w terminie do 14 VII 2013 r.) na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. informacji do kalendarium wydarzeń kulturalnych za okres wrzesień 2012 - czerwiec 2013.

 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej informuje, że 11 kwietnia 2013 r. (czwartek)

o godz. 17.30 (lub o 18.00 w drugim terminie, w przypadku braku kworum)

w CK-Osiedlowym Domu Kultury w Łęcznej, ul. Górnicza 12, odbędzie się Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

Porządek obrad:
1. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa w 2012 r.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
5. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za rok ubiegły.
6. Dyskusja.
7. Określenie zadań Towarzystwa na rok 2013 r.
- wydanie 26. Merkuriusza Łęczyńskiego,
- organizacja jubileuszowego XXX Turnieju Wiedzy o Łęcznej,
8. Podjęcie uchwał.
9. Sprawy różne.
10.Zakończenie Zgromadzenia.

Zapraszamy wszystkich członków TPZŁ do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Publikacje wydane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej w formacie pdf. Obecnie obok wszystkich numerów Merkuriusza Łęczyńskiego są dostępne książki z cyklu Źródła do dziejów ŁęcznejPrzywileje handlowe miasta Łęcznej (XV - XVIII w.), Dokumenty do dziejów Łęcznej w XV w., Łęczna w zapiskach średniowiecznych sądów i Urzędnicy miejscy, cechowi, braccy i szpitalni Łęcznej do r. 1810. Wkrótce zamieścimy kolejne publikacje.

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone