• Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-3.jpg

Aktualności

Z okazji przypadającej 7 stycznia 2017 r. 550 rocznicy nadania prawa miejskiego Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej zaprasza w tym dniu w godzinach 10.00-16.00 na dzień otwarty w Izbie Regionalnej przy ul. Tysiąclecia 10. Każdy zwiedzający otrzyma nieodpłatnie kalendarz z archiwalnymi fotografiami na rok 2017.

Izba regionalna prowadzona przez nasze stowarzyszenia działa już ponad 10 lat. Przez ten okres zebraliśmy już ponad 3500 przedmiotów i dokumentów związanych z naszym miastem i Ziemią Łęczyńską. W Izbie istnieje możliwość nabycia wydawnictw związanych z Łęczną.

Projekt logo jubileuszu przygotował Robert Znajomski.

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej przygotowało kalendarz na rok 2017 zawierający 12 archiwalnych fotografii przedstawiających Łęczną.

Członków naszego stowarzyszenia zapraszamy po odbiór bezpłatnego egzemplarza kalendarza do Izby regionalnej (ul. Tysiąclecia 10) czynnej w każdą środę w godz. 13.00 - 15.00.

 

 

Nowy 29. numer "Merkuriusza Łęczyńskiego" jest już dostępny do pobrania w formacie pdf w zakładce Merkuriusz Łęczyński.

 

 

W najbliższych dniach ukaże się nowy 29. numer Merkuriusza Łęczyńskiego wydawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej od 1985 r., wkrótce do pobrania w formacie pdf w zakładce "Merkuriusz Łęczyński".

 

Merkuriusz Łęczyński nr 29 2016

 

Redakcja

Eugeniusz Misiewicz

Paweł Brodzisz

 

Korekta

Janina Hunek

 

Skład komputerowy

Mariusz Bartniczuk

Paweł Brodzisz

 

Projekt okładki

Mariusz Bartniczuk

 

Fotografia na okładce

Droga na Podzamcze, lata 60. XX w. (fot. B. Brodzisz)

 

Str. 2
Anna Sochacka

Łęczna na pograniczu – granice polityczne, administracyjne i własnościowe w rejonie Łęcznej w średniowieczu

 

Str. 2

Monika Bogusz

Nowy dom na pomieszczenie szkoły elementarnej i mieszkanie nauczyciela

 

Str. 12

Sławomir Braniewski

Parafia pw. św. Michała Archanioła w Cycowie

 

Str. 17

Jan Czesław Dyszewski

Od Rulikowskich do Bieńkowskich – przyczynek do dziejów Świerszczowa

 

Str. 21

J. Ewa Leśniewska

„Cudzych chwalicie, swoich nie znacie…”, czyli o „naszym” Bohdanie Kazimierzu Lachercie – czołowym architekcie polskiej awangardy, projektancie dworu w Ciechankach

 

Str. 29

Kazimierz Woś

Kawaler Orderu Virtuti Militari


Str. 31

Janusz Łosowski

Łęczna w świetle meldunków policyjnych z roku 1934. Cz. 3 (6)

 

Str. 36

Artur Piekarz

Akcja oddziałów Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia” i Stefana Brzuszka „Boruty” w Łęcznej (22 V 1946 r.)

 

Str. 47

Daniel Piekaruś

Pod czujnym okiem bezpieki. Funkcjonariusze UB w Łęcznej w latach 1944-1948

 

Str. 50

Monika Bogusz

Łęczyński epizod Roku Leninowskiego

 

Str. 52

Eugeniusz Misiewicz

Z cyklu: Łęczyńskie portrety. Kopińscy

 

Str.55

Adam Tarka

Rewitalizacja parku Podzamcze

 

Str. 59

Łęczna. Podzamcze (lata 30. XX w. – 2016)

 

Str. 73

Wacław Perzyński

10 lat Izby Regionalnej

 

Str. 75

Paweł Brodzisz

Z działalności Towarzystwa

 

Str. 77

Paweł Brodzisz

Kalendarium wydarzeń kulturalnych

Nakładem Archiwum Państwowego w Lublinie ukazał się VIII tom serii Fontes Lublinenses, zatytułowany Metryki chrztów parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej z lat 1598-1624 i 1694-1695, opracowany przez dr. Roberta Jopa  - zakładka Publikacje o Łęcznej.

Publikacja powstała przy finansowym wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.


Książka jest dostępna w siedzibie Archiwum Państwowego w Lublinie (ul. Jezuicka 13), a w najbliższym czasie trafi do wybranych księgarni lubelskich.

 

 

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone