• Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-5.jpg

Aktualności

                                                                       Oświadczenie


                W związku z rozpowszechnianymi w ostatnim czasie nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi intencji stanowiska Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej w sprawie planowanych prac remontowych, przewidujących wymianę posadzki w kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej, pragniemy oświadczyć, że nasze działania – jako Stowarzyszenia, którego zadaniem statutowym jest dbałość o zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego – mają na celu troskę o stan obiektów zabytkowych znajdujących się na naszym terenie.


                Uchwała Walnego Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej z dnia 10 lutego 2017 r. i wola większości  członków, zobowiązała władze Stowarzyszenia do podjęcia działań na rzecz zachowania zabytkowej posadzki w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej. W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia w piśmie z dnia 19.02.2017 r. do Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wyraził zaniepokojenie i troskę o tak daleko posuniętą ingerencję w barokowe wnętrze wiekowego kościoła.


                Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny to nie tylko miejsce kultu religijnego, ale również 400-letni obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego. Nie jesteśmy przeciwni działaniom Zarządcy parafii w kwestii instalacji efektywnego systemu ogrzewania budynku. Zależy nam na zachowaniu wiekowej, będącej w bardzo dobrym stanie, posadzki, która od lat stanowi nierozerwalną część wnętrza barokowej świątyni.


               Uważamy, że całkowita wymiana zabytkowej posadzki i zastąpienie jej współczesnymi materiałami będzie stanowić nieodżałowaną szkodę dla najcenniejszego zabytku architektury budowlanej Ziemi Łęczyńskiej. Jednocześnie sugerujemy rozważenie możliwości zmiany technologii ogrzewania w planowanych pracach remontowych.


(Treść niniejszego oświadczenia została przyjęta przez Zarząd TPZŁ w dniu 17.03.2017 r.)


 
                                                                                                            Zarząd
                                                                               Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej

                                                                                                                              

 

Zarząd TPZŁ zaprasza na Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej w dniu 10 lutego 2017 r. o godz. 17.30 w Osiedlowym Domu Kultury w Łęcznej, ul. Górnicza 12.

 

 

 

 

 

 

 

Pomimo dotkliwego mrozu ponad 80 osób odwiedziło Izbę regionalną 7 stycznia 2017 r. w 550 rocznicę nadania prawa miejskiego Łęcznej. Każdy zwiedzający otrzymał nieodpłatnie kalendarz na rok 2017 z archiwalnymi fotografiami Łęcznej.

Ostatnie egzemplarze kalendarza (do wyczerpania nakładu) można jeszcze bezpłatnie otrzymać podczas dyżurów w Izbie regionalnej w każdą środę w godz. 13.00-15.00 (ul. Tysiąclecia 10).

 

ZAPRASZAMY

Z okazji przypadającej 7 stycznia 2017 r. 550 rocznicy nadania prawa miejskiego Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej zaprasza w tym dniu w godzinach 10.00-16.00 na dzień otwarty w Izbie Regionalnej przy ul. Tysiąclecia 10. Każdy zwiedzający otrzyma nieodpłatnie kalendarz z archiwalnymi fotografiami na rok 2017.

Izba regionalna prowadzona przez nasze stowarzyszenia działa już ponad 10 lat. Przez ten okres zebraliśmy już ponad 3500 przedmiotów i dokumentów związanych z naszym miastem i Ziemią Łęczyńską. W Izbie istnieje możliwość nabycia wydawnictw związanych z Łęczną.

Projekt logo jubileuszu przygotował Robert Znajomski.

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej przygotowało kalendarz na rok 2017 zawierający 12 archiwalnych fotografii przedstawiających Łęczną.

Członków naszego stowarzyszenia zapraszamy po odbiór bezpłatnego egzemplarza kalendarza do Izby regionalnej (ul. Tysiąclecia 10) czynnej w każdą środę w godz. 13.00 - 15.00.

 

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone