• Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-8.jpg

Aktualności

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Adama Świecy, wielce zasłużonego działacza kultury, muzyka, regionalisty i członka zarządu naszego stowarzyszenia.

 

Pan Adam Świeca był współzałożycielem i wieloletnim kierownikiem Górniczej Kapeli Podwórkowej Karbon, pomysłodawcą Festiwalu Kapel Ulicznych i Podwórkowych w Łęcznej, laureatem ministerialnej Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i Łęczyńskiego Odyńca Kultury.  

 

Odszedł nasz Kolega i nade wszystko Przyjaciel, wspaniały człowiek.

 

Żonie Ewie oraz Synom składamy wyrazy współczucia i żalu.

 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej.

 

Redakcja "Merkuriusza Łęczyńskiego" informuje, że tegoroczny, już 34. numer rocznika ukaże się w listopadzie 2021 r.

Publikacja dostępna jest jako pdf na stronie TPZŁ.

 

 

 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej informuje, że 23 czerwca 2019 r. (środa)
o godz. 17.45 (lub o 18.15 w drugim terminie, w przypadku braku kworum)
w Centrum Kultury w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 1, odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze TPZŁ.

 

Porządek obrad:

 

1.        Stwierdzenie ważności Zgromadzenia.

2.        Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.

3.        Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa w 2020 r.

4.        Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

5.        Dyskusja nad udzieleniem absolutorium.

6.        Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za rok ubiegły.

7.        Wybór komisji skrutacyjnej.

8.        Zgłaszanie kandydatów na członka Komisji Rewizyjnej w wyborach uzupełniających.

9.        Wybór nowego członka Komisji Rewizyjnej.

10.    Dyskusja i określenie zadań Towarzystwa na rok 2021 i 2022 m.in.:

    wydanie 34. i 35. Merkuriusza Łęczyńskiego, organizacja XXXVII Turnieju Wiedzy o Łęcznej, funkcjonowanie Izby Regionalnej.

11.    Podjęcie uchwał.                                                

12.    Sprawy różne.

13.    Zakończenie Zgromadzenia.

 

 

Spotkanie odbędzie się w zachowaniem reżimu sanitarnego, prosimy o zabranie maseczki ochronnej.

 

Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej w dniu 11 kwietnia 2013 r. umorzyło zaległe składki członkowskie do roku 2012 włącznie oraz uchwaliło, że trzyletnia zaległość płatności składek członkowskich, będzie skutkować utratą członkostwa w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej.            

Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej w dniu 27 czerwca 2018 uchwaliło zmianę wysokości składek członkowskich – od 2019 składka roczna wynosi 40 zł (uczniowie, emeryci i renciści 20 zł). Składki zaległe do 2018 r włącznie wynoszą odpowiednio 24 i 12 zł.

Podczas Walnego Zgromadzenia będzie możliwość uregulowania składki członkowskiej. Wpłaty składek przyjmują członkowie Zarządu TPZŁ. Składki można wpłacać w Izbie Regionalnej oraz na konto bankowe Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej  18 8693 0006 0000 0130 2003 0001.

 

 

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej przygotowuje do druku 34. numer Merkuriusza Łęczyńskiego, który ukaże się w listopadzie 2021 r.

Zwracamy się z prośbą o przesyłanie (w terminie do 15 VII 2021 r.) na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. informacji do kalendarium wydarzeń kulturalnych  za okres lipiec 2020 - czerwiec 2021.

 

 

Zapraszamy na wirtualną promocję 33. "Merkuriusza Łęczyńskiego".

Film promujący nasze wydawnictwo zostanie wyemitowany 27 listopada 2020 r. po godz. 18.00 na naszej stronie internetowej

oraz na kanale YouTube Centrum Kultury w Łęcznej.

 

W tym dniu najnowszy numer "Merkuriusza Łęczyńskiego" będzie dostępny do pobrania w formacie pdf. (kliknij link)

 

Osoby zainteresowane nieodpłatnym otrzymaniem wersji papierowej naszej publikacji zapraszamy do Centrum Kultury w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 1 w godz. 10-16 w dni powszednie.

Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego.

Dziękujemy Centrum Kultury w Łęcznej za pomoc w realizacji filmu promującego 33. edycji "Merkuriusza Łęczyńskiego" oraz wsparcie przy jego dystrybucji.

 

Ze względu na epidemię koronawirusa Merkuriusz nie będzie dostępny w Izbie Regionalnej.

 

 

 

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone