• Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-4.jpg

Turniej Wiedzy o Łęcznej

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej
zaprasza uczniów z terenu gminy Łęczna i powiatu łęczyńskiego
do udziału XXXV edycji Turnieju wiedzy o Łęcznej.

 

REGULAMIN XXXV Turnieju wiedzy o Łęcznej

I. INFORMACJE OGÓLNE

a) Organizatorem turnieju jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej z siedzibą
w Łęcznej przy ul. Tysiąclecia 10.

b) Uczestnikami turnieju są uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z terenu gminy Łęczna i powiatu łęczyńskiego.

 c) Turniej przebiega w dwóch etapach: eliminacje oraz finał.

 d) Turniej odbywa się w dwóch kategoriach:
- uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI)
- uczniowie szkół podstawowych (klasy VII) i ponadpodstawowych.

e) Na poszczególnych etapach turnieju uczniowie rozwiązują test konkursowy przygotowany przez organizatora konkursu.

 f) Zakres tematyczny turnieju zostanie podany na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej do dnia 26 stycznia 2018 r. (www.towarzystwoleczna.pl).

II. ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU

a) Zgłoszenie do turnieju odbywa się poprzez przesłanie przez nauczyciela/opiekuna listy uczniów wraz z podaniem informacji o nazwie szkoły i klasy na adres poczty elektronicznej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 b) Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 marca 2018 r.

 c) Do dnia 5 marca 2018 r. na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej zostanie umieszczona lista uczniów zakwalifikowanych do udziału
w eliminacjach konkursu.

III. PRZEBIEG TURNIEJU

a) Uczniowie zakwalifikowani do konkursu uczestniczą w eliminacjach, które są pierwszym etapem turnieju.

 b) Eliminacje XXXV Turnieju Wiedzy o Łęcznej odbędą się 15 marca 2018 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej,  ul. Jaśminowa 6.

 c) Wyniki eliminacji konkursu zostaną podane na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej do dnia 22 marca 2018 r. wraz z podaniem listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w finale.

 d) W każdej kategorii wiekowej zostanie zakwalifikowanych 10 uczniów do finału.

 e) W przypadku uzyskania w eliminacjach przez uczestników konkursu  równej liczby punktów organizator może zmienić liczbę finalistów.

 f) Finał XXXV Turnieju Wiedzy o Łęcznej odbędzie się 5 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00
w sali Rady Miejskiej w Łęcznej, pl. Kościuszki 22.

 g) Wyniki finału zostaną podane na stronie  internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej do dnia 12 kwietnia 2018 r.

IV. NAGRODY

a) Zwycięzcy turnieju otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

 b) Pozostali uczestnicy finału otrzymają upominki i dyplomy za udział w turnieju.

 c) Wręczenie nagród nastąpi na sesji Rady Miejskiej Łęcznej w kwietniu lub maju 2018 r.
w sali Rady Miejskiej w Łęcznej, pl. Kościuszki 22. Dokładny termin zostanie podany na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu.

 b) Ewentualne pytania dotyczące przebiegu konkursu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub telefonicznie do Pawła Brodzisza – 888823327.

 

 

ZAGADNIENIA do XXXV Turnieju wiedzy o Łęcznej

- lokacja miasta Łęczna, właściciele, znaki miasta,
- łęczyńskie jarmarki,
- łęczyńskie zabytki,
- przełomowe wydarzenia w historii miasta (w tym daty),
- życie kulturalne w Łęcznej w XIX w.,
- organizacje i instytucje społeczne, które działały i/lub nadal funkcjonują w mieście,
- ulice, pomniki  i budynki miejskie z uwzględnieniem umiejętności ich rozpoznania, w tym już nieistniejące,
- znajomość wydawnictw poświęconych naszemu miastu (tytuł, autor, rok wydania),
- informacje dotyczące samorządności gminy Łęczna i powiatu łęczyńskiego (w tym organy uchwałodawcze i wykonawcze, struktura organizacyjna),
- informacje o bieżących wydarzeniach i osobach związanych z naszym miastem,
- lokalni patroni naszych ulic,
- Kalendarium – źródło: www.towarzystwoleczna.pl

Zalecana bibliografia:

- Merkuriusz Łęczyński - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej
(nr 1 - 1985, nr 2 - 1987, nr 4 – 1989, nr 5 - 1990, nr 6 - 1993, nr 10 - 1997,  nr 12 - 1999,
nr 25 – 2012, nr 26 - 2013, nr 27 – 2014, nr 28 – 2015, nr 29 – 2016, nr 30 – 2017)


- Pamięć miejsc (tom I - IV) i (tom V)
Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej


- Łęczna. Studia z dziejów miasta (1989 r.), red. E. Horoch, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, wybrane artykuły:
● Ryszard Szczygieł – Powstanie miasta Łęcznej i jego rozwój do końca XVI w. (str. 31-53) 
● Stanisław Wiśniewski – Łęczna w okresie powstań narodowych (str. 117-142)

- Monika Bogusz, Miasto Łęczna w czasach Królestwa Polskiego (1815-1866), Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej (2014), wybrane rozdziały:
Życie kulturalne (str. 301-317)

- Studia z dziejów Łęcznej, Centrum Kultury w Łęcznej (2017), wybrane artykuły:
● Dariusz Kupisz – Życie gospodarcze Łęcznej w XVII i XVIII w. (str. 215-236)  

Bibliografia w formacie pdf  jest dostępna na naszej stronie internetowej www.towarzystwoleczna.pl
w zakładkach: Merkuriusz Łęczyński  i Publikacje o Łęcznej

 

 

 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej zaprasza finalistów XXXIV Turnieju wiedzy o Łęcznej na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się 31 maja 2017 r. o godz. 14.00 w sali Rady Miejskiej pl. Kościuszki 22 podczas XXXV sesji Rady Miejskiej w Łęcznej.

 

 

 

 

Wyniki XXXIV Turnieju wiedzy o Łęcznej – finał 27 kwietnia 2017 r.

 

Poziom podstawowy (max 300 p.)

 

1.   1.     Krzysztof Jakubiec kl. V – 211 p.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

2.    2.    Sebastian Paszkowski  kl. VI – 150 p.
Szkoła Podstawowa im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu

3.   3.     Jakub Winsyk kl.VI – 121 p.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

4.  4.    Dawid Kowalczyk   kl. V – 120 p.
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zofiówce

5.   5.    Maciej Ostrowski kl. VI C – 111 p.
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej

6.    6.   Gabriela Prażmowska kl.VI – 102 p.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

7.   7.    Antonina Grzechnik kl. VI – 97 p.  
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

7.  7.      Natalia Kwiatkowska kl. V – 97 p.
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zofiówce

9.   9.    Sebastian Małyska    Kl. VI – 96 p.
Szkoła Podstawowa im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu

1010.  Bartłomiej Gryglicki  kl. IV – 65 p.
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zofiówce

 

Poziom ponadpodstawowy (max 330 p.)

 

1.    1.    Aleksandra Kosowska kl. I – 228 p.
Niepubliczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Zofiówce

2.    2.     Marta Winiarska - kl. II c – 180 p.
Gimnazjum nr 2 im. Prof. J. Samsonowicza w Łęcznej

3.    3.   Karolina Stadnik  kl. Id – 166 p.
Gimnazjum nr 2 im. Prof. J. Samsonowicza w Łęcznej

4.    4.    Zuzanna Pietrzyk kl. 2d – 148 p.
Gimnazjum nr 1 im. Króla B. Chrobrego w Łęcznej

5.   5.     Klaudia Król kl. 3b – 144 p.
I LO im. J. Zamoyskiego w Zespole Szkół im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej

6.   6.     Julia Domańska, kl. 1b – 139 p.
Gimnazjum nr 1 im. Króla B. Chrobrego w Łęcznej

7.   7. Natalia Kowalczyk kl. 1d – 122 p.
Gimnazjum nr 1 im. Króla B. Chrobrego w Łęcznej

8.    8.    Nikola Januszek - kl. I d – 93 p.
Gimnazjum nr 2 im. Prof. J. Samsonowicza w Łęcznej

 

 

Gratulujemy finalistom, dziękujemy Pracownikom Urzędu Miejskiego za pomoc w organizacji konkursu.

Wręczenie nagród dla uczestników finału  odbędzie się w dniu 31 maja 2017 r. podczas sesji Rady Miasta, pl. Kościuszki 22. (godz. podamy w późniejszym terminie).

 

 

 

 

WYNIKI ELIMINACJI XXXIV TURNIEJU WIEDZY O ŁĘCZNEJ

12 kwietnia 2017 r.

 

Poziom podstawowy

 

1.       Krzysztof Jakubiec kl. V – 171 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
opiekun: Ewa Marzec

2.       Antonina Grzechnik kl. VI – 150 p.  KWALIFIKACJA DO FINAŁU
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
opiekun: Ewa Marzec

3.       Sebastian Paszkowski  kl. VI – 138 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU
Szkoła Podstawowa im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu
opiekun:  Anna Chryć

4.       Gabriela Prażmowska kl.VI – 127 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
opiekun: Ewa Marzec

5.       Bartłomiej Gryglicki  kl. IV – 107 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zofiówce
opiekun: Liliana Kosowska

6.       Maciej Ostrowski kl. VI C – 102 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej
opiekun: Małgorzata Dąbrowska

7.       Dawid Kowalczyk   kl. V – 100 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zofiówce
opiekun: Liliana Kosowska

8.       Jakub Winsyk kl.VI – 96 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
opiekun: Ewa Marzec

9.       Sebastian Małyska    Kl. VI – 86 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU
Szkoła Podstawowa im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu
opiekun:  Anna Chryć

10.    Natalia Kwiatkowska kl. V – 79 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zofiówce
opiekun: Liliana Kosowska


Ÿ

●●●

ŸŸ

 

11.    Mikołaj Kosior   kl. V – 68 p.
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zofiówce
opiekun: Liliana Kosowska

12.    Gabriela Kutyma   kl. IV – 67 p.
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zofiówce
opiekun: Liliana Kosowska

13.    Cyprian Piotrowicz    Kl. V – 52 p.
Szkoła Podstawowa im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu
opiekun:  Anna Chryć

14.    Aleksandra Sacawa kl. VI A – 50 p.
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej
opiekun: Małgorzata Dąbrowska

15.    Wiktoria Grzywacz kl. V B – 35 p.
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej
opiekun: Małgorzata Dąbrowska

 

 

 

Poziom ponadpodstawowy  

 

1.       Aleksandra Kosowska kl. I – 161 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU
Niepubliczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Zofiówce
opiekun: Liliana Kosowska

2.       Karolina Stadnik  kl. Id – 138 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU
Gimnazjum nr 2 im. Prof. J. Samsonowicza w Łęcznej
opiekun: Marta Klepka

3.       Marta Winiarska - kl. II c – 137 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU
Gimnazjum nr 2 im. Prof. J. Samsonowicza w Łęcznej
opiekun: Marta Klepka

4.       Klaudia Król kl. 3b – 134 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU
I LO im. J. Zamoyskiego w Zespole Szkół im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej
opiekun: Marzena Niedźwiadek

5.       Natalia Kowalczyk kl. 1d – 127 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU
Gimnazjum nr 1 im. Króla B. Chrobrego w Łęcznej
opiekun: Halina Sulima-Zielik

6.       Aleksandra Bicz - kl. II c – 126 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU
Gimnazjum nr 2 im. Prof. J. Samsonowicza w Łęcznej
opiekun: Marta Klepka

6.       Zuzanna Pietrzyk kl. 2d – 126 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU
Gimnazjum nr 1 im. Króla B. Chrobrego w Łęcznej
opiekun: Halina Sulima-Zielik

8.       Olga Wiśniewska kl. 1d – 113 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU
Gimnazjum nr 1 im. Króla B. Chrobrego w Łęcznej
opiekun: Halina Sulima-Zielik

9.       Julia Domańska, kl. 1b – 109 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU
Gimnazjum nr 1 im. Króla B. Chrobrego w Łęcznej
opiekun: Monika Jop

10.    Nikola Januszek - kl. I d – 102 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU
Gimnazjum nr 2 im. Prof. J. Samsonowicza w Łęcznej
opiekun: Marta Klepka

ŸŸŸ

●●●

 

11.    Laura Łysiak kl. 3 f – 98 p.
Gimnazjum nr 1 im. Króla B. Chrobrego w Łęcznej
opiekun: Monika Jop

12.    Sebastian Jóźwik, kl. 1b – 97 p.
Gimnazjum nr 1 im. Króla B. Chrobrego w Łęcznej
opiekun: Monika Jop

12.    Jan Pelica - kl. III a – 97 p.
Gimnazjum nr 2 im. Prof. J. Samsonowicza w Łęcznej
opiekun: Marta Klepka

14.    Krzysztof Wesołowski, kl. 2 b – 84 p.
Gimnazjum nr 1 im. Króla B. Chrobrego w Łęcznej
opiekun: Monika Jop

15.    Weronika Falkowska, kl. 1b – 79 p.
Gimnazjum nr 1 im. Króla B. Chrobrego w Łęcznej
opiekun: Monika Jop

16.    Amelia Kuchcewicz, kl.1 e – 77 p.

Gimnazjum nr 1 im. Króla B. Chrobrego w Łęcznej
opiekun: Monika Jop

17.    Jakub Okoń   kl. III d – 75 p.
Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
opiekun: Monika Jaszuk

18.    Aleksandra Kaczanowska, kl.1 e – 70 p.
Gimnazjum nr 1 im. Króla B. Chrobrego w Łęcznej
opiekun: Monika Jop

19.    Krystian Skrobas kl. 2 b – 68 p.
Gimnazjum nr 1 im. Króla B. Chrobrego w Łęcznej
opiekun: Monika Jop

20.    Sandra Szymbor - kl. III a – 67 p.
Gimnazjum nr 2 im. Prof. J. Samsonowicza w Łęcznej
opiekun: Marta Klepka

21.    Klaudia Głowniak, kl. 1b – 63 p.
Gimnazjum nr 1 im. Króla B. Chrobrego w Łęcznej
opiekun: Monika Jop

22.    Agata Gajowiak - kl. II c – 57 p.
Gimnazjum nr 2 im. Prof. J. Samsonowicza w Łęcznej
opiekun: Marta Klepka

23.    Antoni Kędra, kl. 1b – 54 p.
Gimnazjum nr 1 im. Króla B. Chrobrego w Łęcznej
opiekun: Monika Jop

24.    Aleksandra Szewczyk, kl.1 e – 45 p.
Gimnazjum nr 1 im. Króla B. Chrobrego w Łęcznej
opiekun: Monika Jop

25.    Eryk Kłębokowski    kl. III c – 35 p.
Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
opiekun: Monika Jaszuk

26.    Wiktor Iskra, kl. 1b – 27 p.
Gimnazjum nr 1 im. Króla B. Chrobrego w Łęcznej
opiekun: Monika Jop

 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej dziękuje za pomoc w organizacji eliminacji Dyrekcji i Pracownikom Zespołu Szkół nr 2 w Łęcznej.

Finał konkursu odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 w sali Rady Miejskiej w Łęcznej, pl. Kościuszki 22.

 

 

 

 

Poziom podstawowy

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zofiówce

 

Bartłomiej Gryglicki  kl. IV

Gabriela Kutyma   kl. IV

Mikołaj Kosior   kl. V

Dawid Kowalczyk   kl. V

Natalia Kwiatkowska kl. V

 

Opiekun: Liliana Kosowska

 

ŸŸŸ

 

Szkoła Podstawowa im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu

 

Sebastian Paszkowski  Kl. VI
Sebastian Małyska    Kl. VI
Cyprian Piotrowicz    Kl. V

Opiekun:  Anna Chryć

 

ŸŸŸ

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

 

Krzysztof Jakubiec kl. V
Antonina Grzechnik kl. VI
Gabriela Prażmowska kl.VI
Jakub Winsyk kl.VI

 

Opiekun: Ewa Marzec

 

ŸŸŸ

Szkoła Podstawowa nr 4 w Łecznej

Wiktoria Grzywacz kl. V B
Aleksandra Sacawa kl. VI A
Maciej Ostrowski kl. VI C

 

Opiekun: Małgorzata Dąbrowska

 

ŸŸŸ

 

Poziom ponadpodstawowy

 

I LO im. J. Zamoyskiego w Zespole Szkół im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej

 

Król Klaudia kl. 3b

 

Opiekun: Marzena Niedźwiadek

 

ŸŸŸ

 

Gimnazjum nr 2 im. Prof. J. Samsonowicza w Łęcznej

 

Karolina Stadnik - kl. Id
Wiktoria Januszek - kl. I d
Marta Winiarska - kl. II c
Aleksandra Bicz - kl. II c
Agata Gajowiak - kl. II c
Jan Pelica - kl. III a
Szymbor Sandra - kl. III a

 

Opiekun: Marta Klepka

 

ŸŸŸ

 

Gimnazjum nr 1 im. Króla B. Chrobrego w Łęcznej

Zuzanna Pietrzyk kl. 2d
Natalia Kowalczyk kl. 1d
Olga Wiśniewska kl. 1d

Opiekun: Halina Sulima-Zielik

 

 

Kuchciewicz Amelia, kl.1 e

Gryniewicz Michał, kl.1 e

Aleksandra Szewczak, kl.1 e

Aleksandra Kaczanowska, kl.1 e

Nikola Głaz, kl.1 e

Katarzyna Hejno kl.1 e
Weronika Falkowska, kl. 1b

Głowniak Klaudia, kl. 1b

Domańska Julia, kl. 1b

Jóźwiak Sebastian, kl. 1b

Kędra Antoni, kl. 1b

Iskra Wiktor, kl. 1b

Gliniewicz Bartłomiej kl. 1b
Ciupak Maciej kl. 1a
Wesołowski Krzysztof, kl. 2 b

Łuczeńczyk Michał, kl. 2 b

Skrobas Krystian kl. 2 b
Łysiak Laura kl. 3 f


Opiekun: Monika Jop

 

ŸŸŸ

 

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

 

Jakub Okoń   kl. III d

Eryk Kłębokowski    kl. III c

 

Opiekun:  M. Jaszuk

 

ŸŸŸ

 

Niepubliczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Zofiówce

 

Aleksandra Kosowska kl. I

 

Opiekun: Liliana Kosowska

 

 

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone