• Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-1.jpg

Turniej Wiedzy o Łęcznej

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej zaprasza na eliminacje XXXIII Turnieju wiedzy o Łęcznej, które odbędą się w Zespole Szkół nr 2 w Łęcznej ul. Jaśminowa 6 w dniu 14 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 (poziom podstawowy) i o godz. 11.00 (poziom ponadpodstawowy).

Uczniowie zgłoszeni do eliminacji:

 

POZIOM PODSTAWOWY

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dratowie
Jakub Brzeziński – kl. V
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zofiówce
Paulina Kiszczak kl.VI
Piotr Grzesiak kl.VI
Patrycja Kurowska kl.VI
Szkoła Podstawowa im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów  w Nadrybiu
Sebastian Paszkowski
Sebastian Małyska
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
Dagmara Chmiel kl.V 
Martyna Duda kl.V 
Olga Duda kl.V  
Antonina Grzechnik kl.V
Katarzyna Lendzion kl.V
Gabriela Prażmowska kl.V   
Daniel Cur kl.VI         
Krzysztof Jakubiec kl.IV   
Walkiewicz Tobiasz kl.V
Amelia Kuchcewicz kl. IV  
Natalia Kowalczyk kl. IV  
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej
Maciej Ostrowski kl. V
Karolina Stadnik kl. VI
Nikola Januszek kl. VI
Julia Mikołajewska kl. VI
Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich
Olga Wiśniewska kl VI
Aleksandra Kosowska kl. VIPOZIOM PONADPODSTAWOWY

Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej
Paulina Falkowska kl. III
Agnieszka Łotysz kl. III
Wiktoria Maurotii kl. III
Zuzanna Pietrzyk  kl. I
Magdalena Osach kl. I 
Natalia Ośko kl. I   
Michał Bojarski kl. I  
Julia Pawlak kl. III
Hubert Znajomski kl. III
Piotr Szychta kl. III
Filip de Pellier kl. II
Aleksander Stanczak kl. II
Jakub Trojan kl. II
Laura Łysiak kl. II
Zuzanna Grzechnik kl. III
Agnieszka Karwacka kl. III
Aleksandra Piłka kl. III
Julia Strycharczuk kl. III
Gimnazjum nr 2 im. Prof. Jana Samsonowicza w Łęcznej
Marta Winiarska kl. I
Agata Gajowiak kl. I
Aleksandra Bicz kl. I
Konrad Kosiarski kl. III
Mateusz Fac kl. III
Tomasz Bączek kl. III
Marcin Baryła kl. III
I Liceum Ogólnokształcące im .Jana Zamoyskiego w Łęcznej
Edyta Rzymowska kl. III
Klaudia Król kl. II
Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
Szymon Kożuszek  kl. III
Michał  Kozik  kl.III
Kamil   Płaza  kl. III
Wojciech Niećko   kl.III
Rafał   Podgornow  kl.III Paweł Kot
Jakub   Okoń   kl.II

 

Kontakt - Paweł Brodzisz tel. 888823327

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej
zaprasza uczniów z terenu gminy Łęczna i powiatu łęczyńskiego
do udziału w XXXIII edycji Turnieju wiedzy o Łęcznej

 

 

 

REGULAMIN XXXIII Turnieju wiedzy o Łęcznej

I. INFORMACJE OGÓLNE

a) Organizatorem turnieju jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej z siedzibą
w Łęcznej przy ul. Tysiąclecia 10.

b) Uczestnikami turnieju są uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z terenu gminy Łęczna i powiatu łęczyńskiego.

c) Turniej przebiega w dwóch etapach: eliminacje oraz finał.

d) Turniej odbywa się w dwóch kategoriach: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI)
i uczniowie szkół ponadpodstawowych.

e) Na poszczególnych etapach turnieju uczniowie rozwiązują test konkursowy przygotowany przez organizatora konkursu.

f) Zakres tematyczny turnieju zostanie podany na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej do dnia 5 lutego 2016 r. (www.towarzystwoleczna.pl).

II. ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU

a) Zgłoszenie do turnieju odbywa się poprzez przesłanie przez nauczyciela/opiekuna listy uczniów wraz z podaniem informacji o nazwie szkoły i klasy na adres poczty elektronicznej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) Termin nadsyłania zgłoszeń: 4 kwietnia 2016 r.

c) Do dnia 8 kwietnia 2016 r. na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej zostanie umieszczona lista uczniów zakwalifikowanych do udziału
w eliminacjach konkursu.

III. PRZEBIEG TURNIEJU

a) Uczniowie zakwalifikowani do konkursu uczestniczą w eliminacjach, które są pierwszym etapem turnieju.

b) Eliminacje XXXIII Turnieju Wiedzy o Łęcznej odbędą się 14 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół nr 2 w Łęcznej ul. Jaśminowa 6.

c) Wyniki eliminacji konkursu zostaną podane na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej do dnia 21 kwietnia 2016 r. wraz z podaniem listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w finale.

d) W każdej kategorii wiekowej zostanie zakwalifikowanych 10 uczniów do finału.

e) W przypadku uzyskania w eliminacjach przez uczestników konkursu  równej liczby punktów organizator może zmienić liczbę finalistów.

f) Finał XXXIII Turnieju Wiedzy o Łęcznej odbędzie się 28 kwietnia 2016 r. o godz. 9.00 w sali Rady Miejskiej w Łęcznej, pl. Kościuszki 22.

g) Wyniki finału zostaną podane na stronie  internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej do dnia 6 maja 2016 r.

IV. NAGRODY

a) Zwycięzcy turnieju otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

b) Pozostali uczestnicy finału otrzymają upominki i dyplomy za udział w turnieju.

c) Wręczenie nagród nastąpi na sesji Rady Miejskiej Łęcznej w maju lub czerwcu 2016 r.
w sali Rady Miejskiej w Łęcznej, pl. Kościuszki 22. Dokładny termin zostanie podany na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu.

b) Ewentualne pytania dotyczące przebiegu konkursu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

ZAGADNIENIA do XXXIII Turnieju wiedzy o Łęcznej


- lokacja miasta Łęczna, właściciele, znaki miasta,

- łęczyńskie jarmarki,

- łęczyńskie zabytki,

- przełomowe wydarzenia w historii miasta (w tym daty),

- organizacje i instytucje społeczne, które działały i/lub nadal funkcjonują w mieście,

- ulice, pomniki  i budynki miejskie z uwzględnieniem umiejętności ich rozpoznania, w tym już nieistniejące,

- Łęczna w okresie wojny i okupacji

- znajomość wydawnictw poświęconych naszemu miastu (tytuł, autor, rok wydania),

- informacje dotyczące samorządności gminy Łęczna i powiatu łęczyńskiego (w tym organy uchwałodawcze i wykonawcze, struktura organizacyjna),

- informacje o bieżących wydarzeniach i osobach związanych z naszym miastem,

- lokalni patroni naszych ulic,

- Kalendarium – źródło: www.towarzystwoleczna.pl


Zalecana bibliografia:

- Merkuriusz Łęczyński - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej
(nr 1 - 1985, nr 2 - 1987, nr 4 – 1989, nr 5 - 1990, nr 6 - 1993, nr 11 - 1998, nr 12 - 1999,
nr 16 - 2003, nr 17 – 2004, nr 25 – 2012, nr 26 - 2013, nr 27 - 2014 i 28 - 2015)

- Pamięć miejsc (tom I - IV)
Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA

- Łęczna. Studia z dziejów miasta (1989 r.), red. E. Horoch, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, wybrane artykuły:

● Anna Sochacka – Łęczna i okolice w średniowieczu (str. 19-29)
Ryszard Szczygieł - Powstanie miasta Łęcznej i jego rozwój do końca XVI w. (str. 31-53),
● Emil Horoch – Łęczna w okresie II Rzeczypospolitej (str. 189-210),

- Monika Bogusz, Miasto Łęczna w czasach Królestwa Polskiego (1815-1866), Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej (2014), wybrane rozdziały:
● Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny (str. 167-196)
● Szkoła elementarna i rzemieślniczo-niedzielna (str. 241-299)

Bibliografia w formacie pdf  jest dostępna na naszej stronie internetowej www.towarzystwoleczna.pl

 


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej zaprasza laureatów XXXII Turnieju wiedzy o Łęcznej
na uroczyste wręczenie nagród w dniu 3 czerwca 2015 r. o godz. 14.00 w sali Rady Miejskiej w Łęcznej pl. Kościuszki 22.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki finału XXXII Turnieju wiedzy o Łęcznej
14.05.2015 r. 

POZIOM PODSTAWOWY
1. Marta Winiarska – SP nr 4 kl. VIc – 182p.
2. Aleksandra Bicz – SP nr 4 kl. VIc – 169p.
2. Karolina Stadnik – SP nr 4 kl. Va – 169p.
4. Aleksandra Kosowska – SP w Ciechankach Łęczyńskich kl. V – 168p.
5. Zuzanna Pietrzyk – SP nr 4 kl. VIc – 158p.
6. Krzysztof Wesołowski – SP nr 2 kl. VIa – 148p.
7. Wiktoria Chołast – SP nr 4 kl. VIb – 142p.
8. Olga Wiśniewska – SP w Ciechankach Łęczyńskich kl. V – 112p.
9. Aleksandra Mitura – SP nr 2 kl. VIc – 103p.
10. Ewelina Domań, SP w Zofiówce kl. VI – 87p.

POZIOM PONADPODSTAWOWY
1. Julia Pawlak – Gim. nr 1 kl. IIc – 180p.
2. Paulina Falkowska – Gim. nr 1 kl. IIe – 153p.
3. Weronika Kosowska – Gim. w Zofiówce kl. II – 152p.
4. Natalia Zoch – Gim. nr 1 kl. IIIc – 149p.
5. Barbara Pelica – Gim. nr 2 kl. IIIa – 147p.
6. Klaudia Król – I LO kl. Ib – 135p.
6. Paulina Szymańska – Gim. nr 1 kl. IIIb – 135p.
8. Edyta Rzymowska – I LO kl. IIb – 133p.
9. Jan Pelica – Gim. nr 2 kl. Ia – 125p.
10. Weronika Duklewska – Gim. nr 2 kl. Ia – 91p.
11. Agnieszka Karwacka – Gim. nr 1 kl. IIb – 77p.

Gratulujemy zwycięzcom.

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej informuje, że finał XXXII Turnieju wiedzy o Łęcznej odbędzie się 14 maja 2015 r. w sali Rady Miejskiej w Łęcznej przy pl. Kościuszki 22 o godz. 9.00.


Osoby zakwalifikowane do udziału w finale:

POZIOM PODSTAWOWY

Aleksandra Kosowska, kl V, SP w Ciechankach Łęczyńskich

Marta Winiarska, kl. VIc, SP nr 4 w Łęcznej

Aleksandra Bicz, kl. VIc, SP nr 4 w Łęcznej

Krzysztof Wesołowski, kl. VIa, SP nr 2 w Łęcznej

Zuzanna Pietrzyk, kl. VIc, SP nr 4 w Łęcznej

Wiktoria Chołast, kl. VIb, SP nr 4 w Łęcznej

Karolina Stadnik, kl. Va, SP nr 4 w Łęcznej

Ewelina Domań, kl. VI, SP w Zofiówce

Aleksandra Mitura, kl. VIc, SP nr 2 w Łęcznej

Olga Wiśniewska, kl V, SP w Ciechankach Łęczyńskich

POZIOM PONADPODSTAWOWY

Jan Pelica, kl. Ia, Gim. nr 2 w Łęcznej

Julia Pawlak, kl. IIc, Gim. nr 1 w Łęcznej

Edyta Rzymowska, kl. IIb, I LO w Łęcznej

Barbara Pelica, kl. IIIa, Gim. nr 2 w Łęcznej

Paulina Szymańska, kl IIIb, Gim. nr 1 w Łęcznej

Weronika Kosowska, kl. II, Gim. w Zofiówce

Natalia Zoch, kl. IIIc, Gim. nr 1 w Łęcznej

Paulina Falkowska, kl. IIe, Gim. nr 1 w Łęcznej

Klaudia Król, kl. Ib, I LO w Łęcznej

Weronika Duklewska, kl. Ia, Gim. nr 2 w Łęcznej

Agnieszka Karwacka, kl. IIb, Gim. nr 1 w Łęcznej

 


 

 

 

 

WYNIKI ELIMINACJI XXXII TURNIEJU WIEDZY O ŁĘCZNEJ z dnia 16 KWIETNIA 2015 r.POZIOM PODSTAWOWY (max. 162 p.)

1. Aleksandra Kosowska, kl V, SP w Ciechankach Łęczyńskich – 132 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU

2. Marta Winiarska, kl. VIc, SP nr 4 w Łęcznej – 131 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU

3. Aleksandra Bicz, kl. VIc, SP nr 4 w Łęcznej – 126 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU

4. Krzysztof Wesołowski, kl. VIa, SP nr 2 w Łęcznej – 123 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU

5. Zuzanna Pietrzyk, kl. VIc, SP nr 4 w Łęcznej – 120 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU

6. Wiktoria Chołast, kl. VIb, SP nr 4 w Łęcznej – 118 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU

7. Karolina Stadnik, kl. Va, SP nr 4 w Łęcznej – 105 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU

8. Ewelina Domań, kl. VI, SP w Zofiówce – 103 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU

9. Aleksandra Mitura, kl. VIc, SP nr 2 w Łęcznej – 100 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU

10. Olga Wiśniewska, kl V, SP w Ciechankach Łęczyńskich – 96 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU

11. Agata Gajowiak, kl. VIc, SP nr 2 w Łęcznej – 93 p.

12. Paulina Łoboda, kl. VI, SP w Ciechankach Łęczyńskich – 91 p.

13. Magdalena Osuch, k. VI d, SP nr 2 w Łęcznej – 89 p.

14. Jakub Kobylarz, kl. VIc, SP nr 2 w Łęcznej – 87 p.

15. Marcin Chilimoniuk, kl. VI, SP w Nadrybiu – 78 p.

16. Ziemowit Korzeniewski, kl. VIa, SP nr 2 w Łęcznej – 77 p.

17. Julia Jakubowska, kl. VId, SP nr 2 w Łęcznej – 75 p.

18. Kinga Grzesiak, kl. VI, SP w Zofiówce – 71 p.

19. Aleksandra Bochniarz, kl. VI, , SP w Ciechankach Łęczyńskich – 66 p.

20. Natalia Ośko, kl. VI, SP nr 2 w Łęcznej – 66 p.

21. Agnieszka Cyfra, kl. VI, SP w Nadrybiu – 63 p.

22. Sara Kosina, kl. VI, SP w Nadrybiu – 61 p.

23. Nikola Horzępa, kl. VI, SP w Nadrybiu – 59 p.

24. Agata Chryć, kl. V, SP w Nadrybiu – 58 p.

25. Dominika Ząbkowska, kl. VI, SP w Nadrybiu – 52 p.

26. Agnieszka Ganczaruk, kl. VId, SP nr 2 w Łęcznej – 38 p.

27. Hubert Szelepusta, kl. VI, SP w Nadrybiu – 33 p.

 

 

 

POZIOM PONADPODSTAWOWY (max. 174 p.)

1. Jan Pelica, kl. Ia, Gim. nr 2 w Łęcznej – 155 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU

2. Julia Pawlak, kl. IIc, Gim. nr 1 w Łęcznej – 154 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU

2. Edyta Rzymowska, kl. IIb, I LO w Łęcznej – 154 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU

4. Barbara Pelica, kl. IIIa, Gim. nr 2 w Łęcznej – 153 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU

5. Paulina Szymańska, kl IIIb, Gim. nr 1 w Łęcznej – 147 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU

6. Weronika Kosowska, kl. II, Gim. w Zofiówce – 144 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU

7. Natalia Zoch, kl. IIIc, Gim. nr 1 w Łęcznej – 136 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU

8. Paulina Falkowska, kl. IIe, Gim. nr 1 w Łęcznej – 128 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU

9. Klaudia Król, kl. Ib, I LO w Łęcznej – 122 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU

10. Weronika Duklewska, kl. Ia, Gim. nr 2 w Łęcznej – 121 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU

10. Agnieszka Karwacka, kl. IIb, Gim. nr 1 w Łęcznej – 121 p. KWALIFIKACJA DO FINAŁU

12. Jakub Okoń, kl. Id, ZSG w Łęcznej – 112 p.

13. Laura Łysiak, kl. If, Gim. nr 1 w Łęcznej – 111 p.

14. Mateusz Fac, kl. IIc Gim. nr 2 w Łęcznej – 109 p.

15. Zuzanna Grzechnik, kl. IIb, Gim. nr 1 w Łęcznej – 98 p.

16. Paweł Baryła, kl. IIb, I LO w Łęcznej – 97 p.

17. Szymon Kożuszek, kl. IIm, ZSG w Łęcznej – 90 p.

18. Jakub Anisiewicz, kl. IIIc, Gim. nr 1 w Łęcznej – 89 p.

19. Emil Basiakowski, kl. IIId, ZSG w Łęcznej – 82 p.

20. Marcin Baryła, kl. IIc, Gim. nr 2 w Łęcznej – 79 p.

21. Tomasz Bączek, kl. IIc, Gim. nr 2 w Łęcznej – 78 p.

21. Piotr Warzyszak, kl. Ib, I LO w Łęcznej – 78 p.

23. Wiktoria Maruotti, kl. IIe, Gim. nr 1 w Łęcznej – 74 p.

24. Eryk Kłębokowski, kl. Ic, ZSG w Łęcznej – 73 p.

25. Karolina Szymaniak, kl. IIe, Gim. nr 1 w Łęcznej – 72 p.

26. Łucja Grabczak, kl. Ic, ZSG w Łęcznej – 71 p.

27. Wojciech Grzesiuk, kl. IIId, ZSG w Łęcznej – 70 p.

28. Kamil Zieliński, kl. Ib, ZSG w Łęcznej – 68 p.

29. Wiktoria Monik, kl. Ia, Gim. nr 2 w Łęcznej – 66 p.

30. Wojciech Niećko, kl. IIm, ZSG w Łęcznej – 56 p.

31. Mateusz Sawa, kl. IIId, ZSG w Łęcznej – 55 p.

32. Daniel Jasina, kl. Ib, ZSG w Łęcznej – 52 p.

 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej dziękuje za pomoc w organizacji eliminacji Dyrekcji i Pracownikom Zespołu Szkół nr 1 w Łęcznej.

 

 

 

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone