• Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-5.jpg

Turniej Wiedzy o Łęcznej

 

Turniej Wiedzy o Łęcznej - ZAWIESZONY

 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej z przykrością informuje, że ze względu na obecną sytuacją epidemiologiczną tegoroczny Turniej Wiedzy o Łęcznej jest zawieszony.

Jego organizacja planowana jest w późniejszym terminie. Prawdopodobny termin kolejnej edycji to rok 2022.

 

 

 

 

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej

zaprasza uczniów szkół podstawowych (od klasy IV) i ponadpodstawowych do udziału w XXXVII Turnieju Wiedzy o Łęcznej.

 

Zgłoszenia do dnia 12 marca 2020 r. (liczy się data wpływu na adres: Centrum Kultury w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 1, 21-010 Łęczna, z dopiskiem: Turniej Wiedzy o Łęcznej).

 

 

REGULAMIN XXXVII Turnieju Wiedzy o Łęcznej

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

a) Organizatorem turnieju jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej z siedzibą

w Łęcznej przy ul. Tysiąclecia 10.

b) Uczestnikami turnieju są uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych

i ponadpodstawowych z terenu gminy Łęczna i powiatu łęczyńskiego.

 c) Turniej przebiega w dwóch etapach: eliminacje oraz finał.

 d) Turniej odbywa się w dwóch kategoriach:

- uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI)

- uczniowie szkół podstawowych (klasy VII i VIII) i ponadpodstawowych.

e) Na poszczególnych etapach turnieju uczniowie rozwiązują test konkursowy przygotowany przez organizatora konkursu.

 f) Zakres tematyczny turnieju zostanie podany na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej do dnia 28 lutego 2019 r. (www.towarzystwoleczna.pl).

 

II. ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU

a) Zgłoszenie do turnieju odbywa się poprzez przesłanie przez nauczyciela/opiekuna karty zgłoszenia wraz z oświadczeniami rodziców/opiekunów prawnych (załączniki do regulaminu nr 1 i 2).

 b) Termin nadsyłania zgłoszeń: 12 marca 2020 r. (liczy się data wpływu na adres: Centrum Kultury w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 1, 21-010 Łęczna, z dopiskiem: Turniej Wiedzy o Łęcznej).

 c) Do dnia 16 marca 2020 r. na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej zostanie umieszczona lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w eliminacjach konkursu.

 

III. PRZEBIEG TURNIEJU

a) Uczniowie zakwalifikowani do konkursu uczestniczą w eliminacjach, które są pierwszym etapem turnieju.

 b) Eliminacje XXXVII Turnieju Wiedzy o Łęcznej odbędą się 19 marca 2020 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej, ul. Jaśminowa 6.

 c) Wyniki eliminacji konkursu zostaną podane na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej do dnia 21 marca 2020 r. wraz z podaniem listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w finale.

 d) W każdej kategorii wiekowej zostanie zakwalifikowanych 10 uczniów do finału.

e) W przypadku nieuzyskania przez uczestnika eliminacji (w danej kategorii) minimum 50% punktów najlepszego wyniku (dotyczy miejsc 7-10), organizator może zwiększyć liczbę finalistów w drugiej kategorii (pod warunkiem, że więcej niż 10 uczestników uzyska ponad 50% punktów najlepszego wyniku w drugiej kategorii wiekowej).

 f) W przypadku uzyskania w eliminacjach przez uczestników konkursu  równej liczby punktów organizator może zmienić liczbę finalistów.

 g) Finał XXXVII Turnieju Wiedzy o Łęcznej odbędzie się 26 marca r. o godz. 9.00 w sali Rady Miejskiej w Łęcznej, pl. Kościuszki 22.

 h) Wyniki finału zostaną podane na stronie  internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej do dnia 28 marca 2020 r.

 

IV. NAGRODY

a) Zwycięzcy turnieju otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

 b) Pozostali uczestnicy finału otrzymają upominki i dyplomy za udział w turnieju.

 c) Wręczenie nagród nastąpi na sesji Rady Miejskiej Łęcznej w kwietniu lub maju 2020 r. w sali Rady Miejskiej w Łęcznej, pl. Kościuszki 22. Dokładny termin zostanie podany na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestników oraz opiekunów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1

 b) Ewentualne pytania dotyczące przebiegu konkursu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub telefonicznie do Pawła Brodzisza – 888823327.

 

 

ZAGADNIENIA do XXXVII Turnieju Wiedzy o Łęcznej

- lokacja miasta Łęczna, właściciele, znaki miasta,

- łęczyńskie jarmarki,

- łęczyńskie zabytki,

- przełomowe wydarzenia w historii miasta (w tym daty),

- Wojna polsko-bolszewicka w 1920 r. (w zakresie objętym zalecaną bibliografią)

- okres II wojny światowej i okupacji (w zakresie objętym zalecaną bibliografią)

- kopalnia w Bogdance (1975-2015)

- organizacje i instytucje społeczne, które działały i/lub nadal funkcjonują w mieście,

- ulice, pomniki  i budynki miejskie z uwzględnieniem umiejętności ich rozpoznania, w tym już nieistniejące,

- znajomość wydawnictw poświęconych naszemu miastu (tytuł, autor, rok wydania),

- informacje dotyczące samorządności gminy Łęczna i powiatu łęczyńskiego (w tym organy uchwałodawcze i wykonawcze, struktura organizacyjna),

- informacje o bieżących wydarzeniach i osobach związanych z naszym miastem,

- lokalni patroni naszych ulic,

- Kalendarium – źródło: www.towarzystwoleczna.pl

 

Zalecana bibliografia:

- Merkuriusz Łęczyński - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej

(nr 1 - 1985, nr 8 - 1995, nr 13 – 2000, nr 15 – 2002, nr 24 – 2011, nr 31 – 2018, nr 32 – 2019)

 

- Studia z dziejów Łęcznej, Centrum Kultury w Łęcznej (2017), wybrane artykuły:

● Ryszard Szczygieł – Lokacja miasta Łęcznej. (str. 109-127),  

● Edward Kołodziej – Bogdanka: Od kopalni pilotująco-wydobywczej do Spółki Akcyjnej (1975-2015), str. (613-647).

 

Bibliografia w formacie pdf  jest dostępna na naszej stronie internetowej www.towarzystwoleczna.pl

 

Do pobrania:

Regulamin i karta zgłoszenia

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej zaprasza uczestników finału XXXVI Turnieju wiedzy o Łęcznej na wręczenie nagród.

Uroczystość odbędzie się przed sesją Rady Miejskiej pl. Kościuszki 22 w Łęcznej, 29 maja (środa) 2019 r. o godz. 14.00.

Zapraszamy wszystkich uczestników finału wraz z opiekunami.

 

 

Wyniki XXXVI Turnieju wiedzy o Łęcznej
 

Poziom podstawowy maks. 180 pkt.

1.
Gabriela Kutyma
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zofiówce
129 pkt.

2.
Weronika Wójcik
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zofiówce
115 pkt.

3.
Kajetan Hapoń
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej
96 pkt.

4.
Bartłomiej Gryglicki
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zofiówce
94 pkt.

5.
Marcin Bicz
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej
90 pkt.

5.
Wiktor Mazurek
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej
90 pkt.


7.
Karolina Marzec
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zofiówce
78 pkt.

8.
Dominika Karaś
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zofiówce
64 pkt.

9.
Krzysztof Kopania
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zofiówce
54 pkt.


Poziom ponadpodstawowy maks. 300 pkt.

1.
Aleksandra Kosowska
Niepubliczne Gimnazjum im. Patriotów Polskich w Zofiówce
248 pkt.

2.
Krzysztof Jakubiec
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
202 pkt.

3.
Karolina Stadnik
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej
191 pkt.

4.
Sebastian Paszkowski
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadrybiu
Szkoła Podstawowa im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu
174 pkt.

5.
Cyprian Piotrowicz
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadrybiu
Szkoła Podstawowa im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu
96 pkt.

6.
Nikola Januszek
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej
77 pkt.

7.
Sebastian Małyska
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadrybiu
Szkoła Podstawowa im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu
75 pkt.

8.
Patryk Talarowski
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
56 pkt.

Gratulujemy finalistom, dziękujemy Pracownikom Urzędu Miejskiego za pomoc w organizacji konkursu, który odbył się 4 kwietnia w sali Rady Miejskiej w Łęcznej.

Wręczenie nagród dla uczestników finału odbędzie się podczas sesji Rady Miasta, pl. Kościuszki 22. (datę i godz. podamy w późniejszym terminie).

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej informuje, że podczas XXXVI edycji Turnieju wiedzy o Łęcznej odstępuje od etapu eliminacji.
Uczniowie zakwalifikowani do etapu finałowego:


Poziom podstawowy:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej (opiekun Pani Małgorzata Dąbrowska)
1.    Marcin Bicz kl. V
2.    Kajetan Hapoń kl. V
3.    Wiktor M. kl. V
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zofiówce (opiekun Pani Liliana Kosowska)
1.    Krzysztof Kopania kl. IV
2.    Karolina Marzec kl. V
3.    Weronika Bartosik kl. V
4.    Dominika Karaś kl. V
5.    Bartłomiej Gryglicki kl. VI
6.    Gabriela Kutyma kl. VI
7.    Weronika Wójcik kl. VI


Poziom ponadpodstawowy:
Niepubliczne Gimnazjum w Zofiówce (opiekun Pani Liliana Kosowska)
1.    Aleksandra Kosowska kl. III gim.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej  (opiekun Pani Ewa Marzec)
1.    Krzysztof Jakubiec kl. VII
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadrybiu (opiekun Pani Anna Chryć)
1.     Sebastian Małyska kl. VIII
2.    Sebastian Paszkowski kl. VIII
3.    Cyprian Piotrowicz kl. VII
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach (opiekun Pani Katarzyna Pędzisz)
1.    Ewa Podlodowska kl. III
2.    Patryk Talarowski kl. III
3.    Angelika Majchrzak kl. III
Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej  (opiekun Pani Marta Klepka)
1.    Karolina Stadnik kl. III
2.    Nikola Januszek kl. IIIFinał konkursu odbędzie się  4 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00 w sali Rady Miejskiej w Łęcznej, pl. Kościuszki 22.

 

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone